1. јануар

1945.

Екерт (Eckert) и Мокли (Mauchly) потписују уговор да изграде EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer), први икад пројектовани електронски рачунар опште намене са дигиталним чувањем програма. Чак и пре него што је 1946. ENIAC обелодањен, Екерт и Мокли су већ размишљали о својој следећој машини.

Датум - месец: 1

Датум - дан: 1

2696-1-januar