Школарина

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

Цена школарине укључује:

 

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

Цена мастер студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за МАСТЕР СТУДИЈЕза сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Пример уплатнице

2589-skolarina