Кратки програми – услови уписа

Да би се уписао, полазник мора да има најмање завршену средњу школу у четвородишњем трајању. Послодавац самостално одређује своје полазнике кратког програма, док остали пролазе кроз процес интервјуа где се проверавају способности потенцијалних полазника да … Опширније

Опширније

Послови / занимања

IT administrator Network operations IT Support assistant System administrator IT Support technician Network administrator IT Help desk administrator Инсталација и администрирање сервера и радних станица. Инсталирање и ажурирање софтвера; вођење евиденције о купљеним лиценцама. Редовна … Опширније

Опширније

Знања

Циљ овог Кратког програма је стицање знања из подручја инсталације и администрације рачунарских система, укључујући и коришћење технологија виртуелизације оперативних система. Затим, упознавање са органиазцијом рада рачунара уз разумевање функионисања и организације рачунарског система, уз … Опширније

Опширније

План и садржај студија

Редни број Назив предмета Поље Семестар Број часова ЕСПБ 1.        Администрација и одржавање система 1 ТТ 1 3+3 8 2.        Организација рачунара ТТ 1 3+2 8 3.        Рачунарске комуникације ТТ 1 2+3 … Опширније

Опширније

Методологија

Настава се изводи по комбинованом моделу: из учионице и истовремено се може пратити и онлајн преко Zoom платформе. По завршетку сваког термина наставе садржај часа је доступан полазницима преко платформе за учење на даљину. Методологија … Опширније

Опширније

Учионице

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму студија „Full-stack developer“, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. … Опширније

Опширније

Послови / занимања

Web developer Software developer Back end developer Front end developer Full-stack developer IT consultant IT Support engineer Дизајнирање корисничког интерфејса на веб странама. Развој front-end веб архитектуре. Пројектовање и ипмплементација API. Развој back-end апликација. Креирање … Опширније

Опширније

Школарина

Школарина укључује: наставу, индивидуалне консултације, полагање испита, комплетну литературу у штампаном или електронском облику, неограничени приступ интернету, употребу осталих ресурса факултета, све потврде, уверења, обрасце, итд. Цена кратког програма је 3.500€. Једном речју, нема скривених трошкова. … Опширније

Опширније

Знања

Обучити полазнике да уз почетна знања из рачунарства на нивоу средње школе, уз скромно или никакво знање из програмирања, постепено али сигурно науче да имплементирају front-end и back-end решења употребом разиличитих технологија. Самостално планирање, развој, … Опширније

Опширније