Учионице

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму Систем администратор, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. Квалитет … Опширније

Опширније

Кратки програми – услови уписа

Да би се уписао, полазник мора да има најмање завршену средњу школу у четвородишњем трајању. Послодавац самостално одређује своје полазнике кратког програма, док остали пролазе кроз процес интервјуа где се проверавају способности потенцијалних полазника да … Опширније

Опширније

Послови / занимања

IT administrator Network operations IT Support assistant System administrator IT Support technician Network administrator IT Help desk administrator Инсталација и администрирање сервера и радних станица. Инсталирање и ажурирање софтвера; вођење евиденције о купљеним лиценцама. Редовна … Опширније

Опширније

Знања

Циљ овог Кратког програма је стицање знања из подручја инсталације и администрације рачунарских система, укључујући и коришћење технологија виртуелизације оперативних система. Затим, упознавање са органиазцијом рада рачунара уз разумевање функионисања и организације рачунарског система, уз … Опширније

Опширније

Календар наставе

Настава почиње 23.јануара 2023. Предавања се организују сваким радним даном по 4 школска часа у термину од 17.30-21.00h. Наставу можете пратити у нашим просторијама на адреси Трг Републике 5/V или онлајн. Сви испити и предиспитне … Опширније

Опширније

Методологија

Настава се изводи по комбинованом моделу: из учионице и истовремено се може пратити и онлајн преко Zoom платформе. По завршетку сваког термина наставе садржај часа је доступан полазницима преко платформе за учење на даљину. Методологија … Опширније

Опширније

Учионице

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму „Full-stack developer”, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. Квалитет … Опширније

Опширније

Послови / занимања

Web developer Software developer Back end developer Front end developer Full-stack developer IT consultant IT Support engineer Дизајнирање корисничког интерфејса на веб странама. Развој front-end веб архитектуре. Пројектовање и ипмплементација API. Развој back-end апликација. Креирање … Опширније

Опширније

Школарина

Школарина укључује: наставу, индивидуалне консултације, полагање испита, комплетну литературу у штампаном или електронском облику, неограничени приступ интернету, употребу осталих ресурса факултета, све потврде, уверења, обрасце, итд. Цена кратког програма је 3.500€. Једном речју, нема скривених трошкова. … Опширније

Опширније