21. јун 1981.

21. јун 1981.

IBM повлачи свој последњи мејнфрејм „STRETCH“, из серије 7000 која је представљала прве рачунаре са транзисторима ове компаније. У врху те линије рачунара – који су се сви показали знатно бржим и поузданијим од машина са вакуумским цевима – био је 7030, или „STRETCH“. Седам тих рачунара, који су се одликовали архитектуром 64-битних речи и другим иновацијама, продато је националним лабораторијама и другим научним корисницима. Л. Р. Јохнсон је први употребио израз „архитектура“ кад је описивао STRETCH.

Датум - месец: 6

Датум - дан: 20

3691-21-jun-1981