26. август 1984.

26. август 1984.

Госпођица Манерс се суочава са новом облашћу етикеције у својој колумни од 26. августа када је одговорила на бригу једне читатељке о куцању личних писама на персоналном рачунару. Читатељка је рекла да је рачунар практичнији али да је брине лош квалитет њеног матричног штампача и копирање делова једног писма у друго. Гђица Манерс је одговорила да рачунари, као и писаће машине, углавном нису погодни за личну кореспонденцију. Ако се користи процесор текста, упозорила је, прималац би могао од писма да помисли да је реч о формулару за лутрију. А, напоменула је, ако неки од ваших пријатеља икад примети да ваше писмо неком другом садржи идентичне делове, неће више хтети да се дописује са вама.

Датум - месец: 8

Датум - дан: 26

3776-26-avgust-1984