30.октобар

30. октобар 2000.

Овог дана је прекинуо са радом последњи оперативни систем Multics у канадском министарству националне одбране у Халифаксу. Овај систем са временским дељењем, није имао велики комерцијални успех, али је свакако био веома знацајан за индустрију.

Датум - месец: 10

Датум - дан: 29

3162-30-oktobar