5. август 1975.

5. август 1975.

У примеру једног од многих – и понекад нејасних – правних изазова корпорације IBM Corp. због њене доминације тржиштем рачунара, Мира-Пак Инц. пристаје на нагодбу у антитруст тужби против рачунарског дива. Мира-Пак је 1973 тужила IBM за покушај монополисања индустрије рачунара за контролу тежине пакета ужине. Нагодбом је одређено и да IBM пристаје да повуче противтужбу против Мира-Пак-а.

Датум - месец: 8

Датум - дан: 5

2285-5-avgust-1975