Istraživanje ispituje kako se moždani talasi mogu koristiti za hvatanje lozinki

Bezbednosni detektivi su nam poslednjih godina dali mnogo za razmišljanje, podsećajući nas, često nas upozoravajući, da naša privatnost može biti ugrožena kada koristimo mobilne i stone uređaje. Ipak, nagoveštaji da nas prate bez našeg znanja su ove nedelje dopunjeni brigom za bezbednost od slušalica koje bi eventualno mogle biti zloupotrebljene kao pomoć u pogađanju lozinki. Barem to su zaključci Niteša Saxena, vanrednog profesora na Univerzitetu Alabama, koji je istraživao kako bi slušalice koje očitavaju moždane talase mogle da se koriste za pogađanje lozinki i PIN-ova. Slušalice u ovom istraživanju koriste EEG signale u mozgu za upravljanje spravicama ili računarima. Izveštavajući za Popular Mechanics, Sofi Veiner kaže da Saxena vrši istraživanje sa učesnicima koji nose slušalice dok kucaju slučajne lozinke i PIN-ove na ekran. Ovo se koristi da se uređaj obuči da prepoznaje osnovni nivo EEG aktivnosti.

Tom Simonite u MIT Technology Reviewu daje sledeće detalje: Učesnici studije upisuju slučajne PIN-ove i lozinke dok nose slušalice; softver zatim nauči vezu između njihovog kucanje i moždanih talasa. Nakon praćenja dok osoba upisuje oko 200 znakova, algoritam je mogao da pogađa sledeće unete znakove posmatranjem EEG podataka.

„To bi moglo da omogući da se zlonamerna igra, recimo, prikrade dok neko na pauzi ode na Veb“, piše Simonite. Mada sistem nije savršen, „on skraćuje verovatnoću pogađanja četvorocifrenog numeričkog PIN-a od jedan prema 10.000 na jedan prema 20, a povećava šanse za pogađanje lozinke od šest slova za oko 500.000 puta, na oko jedan prema 500“.

MIT Technology Review takođe kaže da „Novo istraživanje ispituje ideju da osoba koja je pauzirala sesiju igrice i prijavi se na račun u banci dok još uvijek nosi EEG slušalice može biti izložena riziku od zlonamernog softvera koji prisluškuje lična ovlašćenja preko moždanih talasa“.

Fossbytes: „Sa povećanjem rada u oblasti interfejsa između računara i mozga, svedoci smo nove vrste bezbednosnog rizika od hakovanja moždanih talasa“.

Popular Mechanics kaže da se programeri pozivaju da ojačaju bezbednost u interfejsima između računara i mozga. „Naučnici poput Saxene žele da ovi rezultati podstaknu programere da ugrade oštriju bezbednosti u svoje proizvode“.

Tom Simonite je govorio o bezbednosti „interfejsa sa mozgom“, a pominje Alejandra Hernandeza, bezbednosnog istraživača u IOActive, koji je pregledao bezbednost EEG hardvera i povezanog softvera. „Njegovo istraživanje pokazuje da mnogo EEG softvera koji je danas u upotrebi nije dobro osmišljeno i da je lako ranjivo“.

Simonite takođe pominje nedavni događaj koji ukazuje da se priprema važan razgovor. „Prošlog meseca, advokat i etičar na Univerzitetu u Cirihu poziva na razvoj novih zakonskih okvira oko neurotehnologije, uključujući i „pravo na mentalnu privatnost“.

Izvor: Tech Xplore

4442-xa-istrazivanje-ispituje-kako-se-mozdani-talasi-mogu-koristiti-za-hvatanje-lozinki-xa