Sveopšti nadzor proglašen nezakonitim

Apelacioni sud je doneo odluku da je nadzor koji sprovodi britanska vlada nezakonit i da delovi zakona koji takav proces odobravaju nisu u skladu sa zakonima Evropske unije. Zamenik predsednika Laburističke partije i član parlamenta Tom Votson doveo je u pitanje Akt o zadržavanju podataka i istražnim nadležnostima koji odobrava nadzor koji država sprovodi nad građanima. Sudije Apelacionog suda su označile delove tog akta kao nezakonite jer prikupljeni podaci nisu iskorišćeni za suzbijanje teških kriminalnih dela, niti je nezavisno i zvanično određeno ko im može pristupiti.

Organizacija Liberti koja se bori za odbranu ljudskih prava podržala je Votsona i izjavila da je odbacivanje Akta znak da je nezakonit. Direktorka organizacije Marta Sperijer rekla je da je odluka Apelacionog suda znak ministrima da sveopšti nadzor koji država sprovodi otvoreno kršenje ljudskih prava.

Protivljenje Aktu proizilazi iz činjenice da je dozvolio vladinim službama pristup izuzetno ličnim i osetljivim informacijama iz mnogih razloga koji nemaju nikakve veze sa istraživanjem teških kriminalnih dela.

Iako je Akt o zadržavanju podataka ukinut krajem 2016. godine, vlada se brzo snašla dodajući istražne nadležnosti, tako da je novi zakon stupio na snagu u 2017.

Tom Votson dodaje da je zakon od početka bio pogrešan i da je donet na brzinu bez prethodnog ozbiljnog razmatranja. Dodao je da vlada mora da izvrši izmene Akta o istražnim nadležnostima da bi stotine hiljada ljudi, među kojima su mnogi tek nevini svedoci ili žrtve kriminalnih dela bili zaštićeni sistemom nezavisnog odobrenja za pristup komunikacionim podacima.

Akt o istražnim nadležnostima omogućio je prikupljanje podataka od čitave populacije, ali je dodao i nove nadležnosti za sveopšti nadzor – uključujući i masovno hakovanje i prikupljanje ogromnih baza podataka koji sadrže osetljive informacije o milionima ljudi.

Prošle godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo potrebu promene Akta o istražnim nadležnostima da bi bio u skladu sa Evropskim sudom pravde, ali kritičari kažu da sprovedene promene nisu dovoljne.

Akt, svakako, ozbiljno narušava ljudska prava u Velikoj Britaniji, a državne institucije i dalje mogu pristupiti ličnim i osetljivim podacima bez odgovarajućeg nadzora i koristiti podatke u bilo koje svrhe koje nemaju nikakve veze sa borbom protiv kriminala.

4745-xa-sveopsti-nadzor-proglasen-nezakonitim-xa