Optimizujte veb slike prema pretraživačkim mašinama

Ryan Boudreaux izlaže oprobane tehnike za optimizovanje grafičkih elemenata vaših veb sajtova da biste dobili najbolju pažnju pretraživača. Većina akcionara organizacija i ljudi koji se bave marketingom uvek želi što optimalniju izloženost sa svojih veb sajtova, pa uvek posmatra izveštaje o saobraćaju na veb sajtu u nadi da broj pristupa stranici, trajanje poseta stranici i ostala merenja pokazuju poboljšanje i porast. Tipično dobro organizovano SEO (Search Engine Optimization) optimizovanje prema pretraživačkim mašinama može naizgled da ispunjava planove, ali jedna od stvari koje se najčešće zanemaruju prilikom optimizovanja veb sajtova je grafički deo – koji se sastoji od slika, zaštitnih znakova, ikona, dugmadi i grafike. U ovom članku daje se pregled oprobanih tehnika za SEO optimizaciju slika, uključujući tipove metapodataka, konvencije imenovanja za fajlove slika, ključne reči, alt oznake slika i opise slika.

Usmeravanje SEO optimizovanja na konkretnu publiku, osim mašina za pretraživanje, uključuje socijalne mreže i ljude. I konačno, nekoliko онлајн alatki i jedan dodatni modul koji će vam pomoći da ispitate koliko je vaš veb sajt usklađen sa SEO optimizovanjem slika.

Sve prave slike

Ako imate sliku na svojoj veb stranici to još ne znači da je ona uvek efikasna ili čak da se odnosi na suštinu sadržaja. Mada većina posetilaca najpre uoči tekstualni sadržaj i naslove na vašem veb sajtu, sve pridružene slike su „magnet za oči“ koji ističe sadržaj u prvi plan. Sada se već možda čudite slici krvnih zrnaca uz tekst „SEO za slike“, pa se možda pitate kakve veze ima slika krvnih zrnaca sa ovom temom? Odlično pitanje! Krvna zrnca su sastavni deo ljudske anatomije, ali većina ljudi neće svaki dan da razmišlja o svojim krvnim zrncima. Kao i na krvna zrnca, većina ljudi koji se bave razvijanjem veba, pa i akcionara organizacija, ne obraća mnogo pažnje na slike koje postavljaju na svoje veb stranice, ali slike čine onaj sastavni deo tela veb stranice koji se često zanemaruje.

Ako u svom timu za razvijanje veba nemate grafičkog umetnika ili naprosto nemate vremena ili novca da sami pravite slike, uvek možete онлајн da pronađete kolekcije digitalnih slika (engl. stock images); samo povedite računa da poštujete licencne uslove.

Nemojte da zaboravite na ikone, zaštitne znakove i reklame na svojim veb stranicama. Često se te vrste slika izgube u masi kao deo šablona, izdvojenih odeljaka, ili spravica u okviru CMS-a (Content Management System), pa tek dođu na red prilikom uvođenja većih projekata preuređivanja izgleda i osećaja. Na koliko stranica svog veb sajta imate ikone/logoe za Twitter, Facebook, ili Google+? Svakako obratite pažnju i na te slike, pa i na druge kao što su Stumble Upon, Delicious, LinkedIn, Tumbler, Digg, Google Reader, među ostalima.

Uredite metapodatke svojih slika

Ako poštujete oprobane tehnike za konvencije imenovanja fajlova, za ključne reči i alt oznake, okolni tekstualni sadržaj, opise slika i njihove naslove, to će pomoći promovisanju vaših slika u rezultatima pretraživanja.

Kada ste pogledali gornju sliku krvnih zrnaca, najverovatnije ste trenutno prepoznali predmet, ali nijedna mašina za pretraživanje ni puzeći program tragač neće ga prepoznati tako precizno kao ljudski interfejs.

Metapodaci Photo Metadata saveta IPTC (International Press Telecommunications Council) služe za opisivanje i administriranje fotografija i za dobijanje najrelevantnije informacije o pravima, što olakšava dostupnost vizuelnog sadržaja putem ljudskog jezika ili mašinski čitljivog koda. IPTC nudi skup od tri standarda: ITPC Core, ITPC Extensions, i Information Interchange Model .

Dakle, kao veb masteri i programeri moramo puzaču mašine za pretraživanje da pomognemo tako što ćemo da optimizujemo metapodatke pomoću ključnih reči i alternativnog teksta.

Oprobane tehnike za SEO optimizaciju slika

Ključne reči za ime fajla slike

Uvek za ime fajla slike koristite relevantne ključne reči, ograničite ime fajla na pet reči ili manje, a između reči koristite crticu (-) bez razmaka. Tipično ime fajla u kolekciji digitalnih slika može da bude „stock_photo-034543-med-400px image.jpg“, a vidite da to ime fajla nikako nije relevantno za sadržaj osim toga da je slika iz skladišta (engl. stock) i da je srednje veličine (engl. medium) sa 400 piksela, a koristi kombinaciju donje i srednje crtice i sadrži više od pet reči. Bolji primer za ime fajla bi bilo nešto kao „red-blood-cells-image.jpg“ (crvena-krvna-zrnca-slika.jpg). Vidite da se ime fajla sastoji od četiri reči razdvojenih crticama i bez razmaka. Druge ključne reči koje bi odgovarale za ovu sliku, zavisno od sadržaja na veb stranici kojem je slika pridružena, mogli bi da budu izrazi kao što su anatomija, biologija, zdravstvo, hematologija, mikroskopski, ili plazma.

Tipovi fajlova slika

Najbolje je da se kao tipovi fajlova ili URL-ova za slike koriste BMP, GIF, JPEG, ili PNG.

Alternativni tekst/oznake

Postarajte se da se za svaku sliku uključi alternativni (alt) tekst u oznaku slike (engl. image tag), koristite opisne ključne reči koje se odnose na sadržaj slike kao u gornjem primeru, a alternativni tekst ograničite na pet reči razdvojenih zarezima. Jedan primer bi mogao da bude <img src=“i/red-blood-cells-image.jpg“ alt=“red, blood, cells, image, human“ />.

Objedinite direktorijum slika

Držite sve slike u istom poddirektorijumu tako da budu konzistentne za vaš veb sajt. Ako se slike nalaze u više direktorijuma, mašine za pretraživanje će ih teže pronaći. Znam da je to lakše reći nego uraditi, pogotovo ako se vaš veb sajt odnosi na razne teme sa vlastitim područjima i direktorijumima, ili čak na više veb servera, ali objedinite svoje slike koliko je god moguće i to će pomoći i na druge načine.

Sidreni tekst slike

Slike koje se linkuju sa sidrenog teksta trebalo bi da sadrže iste konkretne ključne reči. Koliko puta ste videli neku veb stranicu sa sledećom rečenicom, „Pritisnite da viste videli sliku za…“ ili tako nekako? Bolji sidreni tekst za sliku bi bio nešto kao „Pritisnite da biste videli sliku crvenih krvnih zrnaca.“

Okolni tekstualni sadržaj

Postavljanje slike na veb stranicu je drugo važno pitanje i to se odnosi i na tekst naslova slike. Potrudite se da vaše slike budu postavljene blizu tekstualnog sadržaja koji je relevantan za samu sliku, a obezbedite da se iste ključne reči iz alt teksta nalaze unutar pasusa i u okolnim pasusima. Naravno, ključne reči bi trebalo da su već ranije odabrane iz originalnog sadržaja; samo hoćemo da obezbedimo da se iste ključne reči konzistentno koriste u svim relevantnim vrstama sadržaja.

Optimizacija slika prema društvenim mrežama

Hoćete da se više vaših slika javlja na mrežama kao što je Facebook, ili Digg? Svaka mreža ima vlastite smernice za slike, ali uglavnom je najbolje da uvek počnete od najzanimljivije slike, da bi vaši čitaoci osetili poriv da ih dalje dele.

Ljudi

Koristite jasne slike visoke rezolucije sa mnogo detalja, lica ljudi takođe privlače pažnju, a povedite računa da slika bude relevantna za sadržaj na stranici – ne zaboravite konzistentnost.

Alatke za SEO optimizaciju slika

Navodim nekoliko alatki koje mogu da vam pomognu u ispitivanju alternativnog teksta vaših slika i u analizi linkova, uključujući jedan dodatni modul WordPress koji pomaže sa SEO usklađenim slikama.

  • Image ALT Text Tool – Autor je Patrick Sexton, koji pomaže veb masterima sa smernicama Google Webmaster Guidelines. Ova alatka ispituje slike na vašoj veb stranici i obaveštava vas koliko ih dobro „vide“ mašine za pretraživanje kao što je Google.
  • Image SEO Tool – Jedna slična alternativa prethodnoj alatki za alt tekst, međutim, ova alatka vam prikazuje sliku o kojoj je reč tokom ispitivanja slika na vašoj veb stranici i obaveštava vas koliko je dobro „vide“ mašine za pretraživanje.
  • Image & Link Analyzer – Ova alatka vam omogućava da proverite svoje veb stranice i slike što se tiče veličine, alt teksta, provera zaglavlja, putanje fajla slike, osnovne veličine fajla slike u pikselima (a ne veličine za prikaz navedene u oznaci), i drugih svojstava i atributa.
  • SEO Friendly Images – WordPress dodatni modul za optimizaciju koji automatski ažurira sve slike pravilnim atributima ALT i TITLE. Ako ALT i TITLE još nisu postavljeni u vašim slikama, SEO Friendly Images će ih dodati u skladu sa vašim postavljenim opcijama. Osim toga, post će postati i W3C/xHTML validan.

Ako ste vi akcionar unutar organizacije ili ste član tima za marketing na vebu, onda je vreme da pregledate SEO optimizaciju vaših slika da biste videli da li vašem veb sajtu treba tehnički pregled slika. Ako ste veb programer, do koje mere je SEO optimizacija slika primenjena u vašoj organizaciji?

3649-optimizujte-veb-slike-prema-pretrazivackim-masinama