Šta je SEO? (I deo)

SEO je skraćenica za “Search Engine optimization” , optimizacija za dobijanje boljih rezultata u mašinama za pretraživanje. To je proces izdvajanja saobraćaja od “besplatnih”, “uredničkih” ili “prirodnih” rezultata pretraživanja u mašinama za pretraživanje. Sve glavne mašine za pretraživanje kao što su Google, Bing i Yahoo imaju prioritetne rezultate pretraživanja, gde se veb stranice i drugi sadržaji kao što su video ili lokalne liste prikazuju i rangiraju prema onome što ta mašina za pretraživanje smatra najrelevantnijim za korisnike. Plaćanje se ne razmatra, kao kod plaćenih reklama u pretraživanju.

Saveti za početnike u SEO optimizaciji

Za osnovnije ali i temeljnije savete poslužiće naša Tabela periodnog sistema faktora optimizacije (Periodic Table Of SEO Success Factors), koju vidite ovde, u kojoj su predstavljeni svi ključni pojmovi koje treba da poznajete:

SEO table

Svi faktori u tabeli su važni, ali oni koji su označeni sa 3 su značajniji od onih koji su označeni sa 1 ili 2. Nijedan pojedinačni faktor ne garantuje vrhunsko rangiranje ili uspeh, ali ako imate više njih, šanse su veće. Negativni “prekršajni” faktori prikazani crvenom bojom smanjuju vam šanse. Tabela periodnog sistema faktora SEO optimizacije publikacije Search Engine Land skrojena je tako da prikaže faktore koji će vašem veb sajtu pomoći da dobije više posetilaca kod prirodnog pretraživanja.

Brzi vodič za početak: Objašnjenje Tabele periodnog sistema faktora SEO optimizacije

Sledi naš prateći vodič namenjen da detaljnije objasni Tabelu periodnog sistema faktora SEO optimizacije i predstavlja uputstvo za optimizaciju prema mašinama za pretraživanje. Vrste faktora uspeha u mašini za pretraživanje. Postoje tri glavne grupe pokrivene u Tabeli periodnog sistema:

• Na stranici (On The Page SEO)
• Van stranice (Off The Page SEO)
• Prekršaji (Violations)

U svakoj grupi postoje podgrupe, kao što je objašnjeno u pojedinim poglavljima ovog SEO vodiča. Podgrupe se sastoje od jednog pojedinačnog SEO faktora optimizacije ili više njih sa specifičnim težinama, odnosno značajem.

Prekršaji, iako predstavljaju grupu za sebe, prikazani su ispod grupe i podgrupe na koju se odnose.

A dvoslovni akronimi u tabeli? To je naša igra sa periodnim sistemom elemenata i slovno predstavljanje, odnosno simbol, svakog elementa. Možda ste morali da pamtite da je simbol za zlato Au, a za gvožđe Fe.

U periodnom sistemu faktora optimizacije mašine za pretraživanje, trudili smo se da simboli budu malo intuitivniji. Prvo slovo svakog “SEO elementa” potiče od podgrupe u kojoj se nalazi, a drugo slovo je pojedinačni faktor.

SEO faktori se kombinuju

Nijedan pojedinačni SEO faktor ne garantuje rangiranje u mašini za pretraživanje. Odličan HTML naslov ne pomaže ako je sadržaj stranice lošeg kvaliteta. Količina linkova ne pomaže ako su svi oni lošeg kvaliteta. Više pozitivnih faktora može da uveća šanse za uspeh, dok prisustvo negativnih faktora može da smanji te šanse.

Faktori rangiranja na stranici

cqhtacFaktori rangiranja za pretraživanje koji se nalaze na samoj stranici su oni koji su u potpunosti pod kontrolom izdavača. Koji tip sadržaja da objavite? Da li dajete važne HTML smernice koje pomažu pretraživačima (i korisnicima) da utvrde relevantnost? Kako arhitektura vašeg sajta pomaže pretraživačima ili ih ometa?

Faktori rangiranja van stranice

Faktori rangiranja van stranice su oni koje izdavači direktno ne kontrolišu. Pretraživači ih koriste, jer su odavno saznali da oslanjanje samo na signale koje kontroliše izdavač ne daje uvek najbolje rezultate . Na primer, neki izdavači pokušavaju da se prikažu važnijima nego što u stvarnosti jesu.

lqtasrpc

Sa milijardama veb stranica koje treba sortirati, posmatranje samo faktora „na stranici“ nije dovoljno . Da bi se vratile najbolje stranice za bilo koje određeno pretraživanje, potrebno je više signala.

SEO prekršaji i kazne u rangiranju

Da ne bude zabune, pretraživači žele da ljudi primenjuju SEO optimizaciju, jer to može da poboljša njihove rezultate pretraživanja. Pretraživači pružaju pomoć u obliku smernica , blogova i video zapisa koji podstiču određene SEO tehnike.

Međutim, postoje neke tehnike koje pretraživači smatraju „nepoželjnim“ ili „lošim“, što bi moglo dovesti do toga da vaše stranice dobiju kaznu rangiranja ili, što je još gore, potpunu zabranu u pretraživaču. Prekršaji su uglavnom taktike smišljene da mašini za pretraživanje prikriju ili pogrešno prikažu pravu relevantnost i pouzdanost sajta.

Težine faktora rangiranja u pretraživanju

Svi prikazani faktori imaju težine od 1 do 3, što se vidi u gornjem desnom uglu svakog faktora, a takođe i u nijansi faktora. Težina tri je najznačajnija i to je nešto na šta morate da obratite posebnu pažnju zato što ima veći uticaj od ostalih faktora. To ne znači da faktori težine dva ili jedan nisu važni. Jesu. Samo što imaju relativno manji značaj, u odnosu na druge faktore u tabeli. Prekršaji takođe imaju težine, ali sa negativnim brojevima, gde je negativno tri nešto najgore i donosi potencijalno najviše štete uspehu vaše SEO optimizacije.

Težine se zasnivaju na kombinaciji onoga što kažu pretraživači, ispitivanja SEO zajednice, kao i naša stručnost i iskustvo u posmatranju ovog područja tokom vremena. Mi ne tvrdimo da su savršene. Neće se svi složiti. Vaše procene mogu da budu drugačije. Ali smo mi uvereni da je to korisno opšte usmerenje.

“Nedostajući” SEO faktori & filozofija vodiča

Iskusni SEO optimizator se možda pita zašto neki faktori nisu prikazani. Kako to da, na primer, ALT tekst ili boldovane reči nisu uključene u HTML faktore?

Odgovor? Mi ne mislimo da su te stvari važne, relativno govoreći . Mi ne pokušavamo da ostvarimo nemoguće niti da obuhvatimo sve moguće signale (Google ih ima preko 200) i podsignale (Google ih ima preko 10.000). Naprotiv, cilj Tabele periodnog sistema SEO faktora i ovog pratećeg vodiča je da se pomogne početnicima u SEO optimizaciji da se usredsrede na opštu sliku, a iskusnim SEO optimizatorima možda omogući da pritisnu dugme “ reset“ ako su se izgubili u SEO šumi zbog previše zurenja u specifično drveće.

Zbog toga se ovaj SEO vodič ne bavi pitanjem da li najvažnije ključne reči moraju da vam budu na početku ili na kraju naslovne HTML oznake. Niti pokušavamo da procenimo koliko je važnija H1 oznaka zaglavlja nego H2 oznaka. Mi smo namerno izbegli da budemo previše konkretni, jer nas takve stvari često odvraćaju i povuku nas u haos. Naprotiv, nadamo se da ćete se uveriti da stranice treba da imaju opisne naslove, da ukazivanje na strukturu stranice pomoću oznaka zaglavlja pomaže, a da je dobro dovršiti stvar sa strukturiranim podacima. Uradite to kako treba, pa ste verovatno ispunili 90% najvažnijih HTML faktora.

Isto tako, nije stvar u tome da li više vredi dobra reputacija na Twitter-u nego na Facebook-u. Naprotiv, mi pokušavamo da pomognemo ljudima da razumeju da posedovanje društvenih naloga koji su ugledni u celini, koji privlače dobru grupu sledbenika i generišu društvene akcije, na kraju može da vam pomogne da postignete uspeh kod pretraživanja.

Želite više detalja o faktorima rangiranja?

Znamo da neki od vas žele detaljniji uvid. U tom slučaju, vredi pogledati anketu Moz Search Engine Ranking Factors (rezultati iz 2013 i 2011). Svake dve godine, na stotine cenjenih SEO optimizatora određuje značaj konkretnih faktora rangiranja. Nadamo se da ćete konkretne faktore rangiranja posmatrati u kontekstu osnova koje pokriva naša tabela.

Pored toga, mnogi faktori uspeha uopšte nisu pravi algoritamski faktori. Element ‘Istraživanje sadržaja’ (Cr – Content ReSearch) je veoma značajan faktor ‘na stranici’ koji opisuje proces istraživanja reči koje ljudi koriste kada traže vaš sadržaj. Razumevanje korisnika je značajno za vaš SEO uspeh iako to nije faktor ‘rangiranja’.

Naravno, vodič koji sada čitate je izvrstan resurs za razumevanje ključnih SEO faktora.

Opis faktora iz tabele uskoro na Čitalištu…

3125-sta-je-xa-seo-xa