Uvod u internet bankarstvo

Elektronsko ili internet bankarstvo definiše skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije. Ono se razvilo zbog različitih pogodnosti i prednosti kojima se povećava efikasnost i efektivnost poslovanja banaka. To je brz, efikasan i pouzdan sistem koji omogućava da se lako pristupi banci nezavisno od vremena rada banke tj 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Na ovaj način mogu se obavljati finansijske transakcije, imati uvid u stanje i dnevne promene na računu, preuzimati izvod od prethodnog dana, imati uvid u arhivske izvode, vršiti import i export izvoda u XML, XLS i TXT formatu. Da bi klijent obavljao platni promet elektronskim putem treba da poseduje računar odgovarajućih tehničkih karakteristika i naravno da ima mogućnost izlaza na Internet.Razvojem prvih računara razvija se i vizija o umrežavanju, i time počinje istorija interneta.

Istorija interneta se vezuje za stvaranje ARPANET-a, 1969. godine, mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane SAD. U današnje vreme internet povezuje milijarde računara širom sveta. Internet je vremenom postao velika internacionalna-globalna baza podataka. U 2014. broj internet korisnika premašio je 3 milijarde ili 43,6 % svetske populacije što je dve trećine korisnika došlo iz najbogatijih zemalja i to 78,0 % stanovništva iz Evrope koristi internet, a 57,4 % Amerika.

Kako je vremenom internet tehnologija postala lako dostupna (što se da zaključiti iz prethodno pomenutih podataka vezanih za procenat korisnika interneta širom sveta), jeftinija i laka za rukovanje (tj. prilagođena i za onu generaciju ljudi koje je “preskočila internet tehnologija”), tako je ona našla veliku primenu u svakodnevnom životu i počela da se koristi u svim oblastima rada kao i u bankarstvu.

Internet bankarstvo

Internet banke pojavile su se u želji da obezbede slobodu klijentu tj da klijent može u svakom trenutku raspolaže svojim novcem, nezavisnost klijenta tj da ne mora da posećuje ekspoziture nego da sve završava putem mobilnog telefona ili lap top računara putem interneta. Transakcije se mogu vršiti bez obzira o kom delu dana ili noći je reč, o kom delu zemlje se radi, mogu se vršiti brži transferi sa računa na način koji odgovara klijentima. Ove banke nemaju mrežu filijala, pa su troškovi poslovanja znatno niži, ulaganja u informacione tehnologije su velika i kamate su obično visoke, a internet banke odlikuje i pristupačnost koja je ponekad teško uočljiva kod tradicionalnih banaka.

Prostoje tri osnovne vrste internet bankarstva:

 • Informaciono internet bankarstvo- prenošenje informacija o proizvodima i uslugama koji se nude klijentima i javnosti;
 • Komunikativno internet bankarstvo- interakcija između sistema banke i klijenata;
 • Transakciono internet bankarstvo- mogućnost korisnika za izvršavanje transakcija.

Zbog velike rasprostranjenosti interneta geografska barijera poslovanja se gubi. Proizvodi internet bankarstva nude se fizičkim, kao i pravnim licima.

Neki od proizvoda se nude pravnim licima su:

 • upravljanje sredstvima (cash management),
 • transferi sredstava (wire transfer),
 • automatizovan kriling (automated clearinghouse transactions),
 • plaćanje obaveza (bill presentment and payment).

Neki od proizvoda koji se nude fizičkim licima su:

 • upit stanja po računu (account balance inquiry),
 • transfer novca (funds transfer),
 • informacije o transakcijama (downloading transaction information),
 • plaćaje računa (bill presentment and payment),
 • aplikacija za zajmove (loan aplication),
 • investicione usluge (investment activities),
 • naručivanje isplata,
 • pregled aktuelnih tablica kamata, i dr.

Što se tiče koristi banaka i koristi njihovih klijenata od korišćenja internet bankarstva su već pomenuti. Pored velikog broja prednosti za banke koje posluju elektronski,imaju i određene mane, a to su:

 • slabo prodiranje interneta u domaćinstva širom sveta, naročito u slabo ili nerazvijenim zemljama,
 • nedostatak poverenja u finansijske transakcije preko interneta,
 • iako pruža veliku fleksibilnost uz niske troškove, mnogi kao osnovnu manu navode nedostatak bezbednosti i pouzdanosti.

Istorija Internet bankarstva

1983

Skotska banka je ponudila korisnicima NBS(Nottingham Building Society) mreze internet bankarski servis u Velikoj Britaniji I nazvala ga ,,Homelink,,.
Homelink je bio prvi internet bankarski servis, korstio je Prestel Viewdata system,kog je u upotrebi imala Posta Velike Britanije.
Ovaj system je koriscen uz pomoc televizora I telefona, tako sto su se preko telefonske linije trazili I listali podaci iz baze podatake na televizoru.
Podaci koji su se bili dostupni su obuhvatali sve od podrske kupcima do finanskih podataka. Jedini problem je bila ogranicena grafika. Ovaj servis je napravio osnove internet bankarstva koje mi poznajemo danas.

1994

Microsoft Money je personalni finansijski menadzer sistem softver napravljen od strane Microsoft. Internet bankarstvo je ukljuceno u Microsoft Money personalni finansijski softver. Microsoft money je prvobitno bio deo Microsoft Home paketa. Prva verzija je izasla 1991., dok je finalna I komercijalna verzija izasla 1994. Godine.Poslednja verzija je izasla 2009 godine, a 2011 je prekinuta upotreba ovog programa. Preko 100.000. domacinstava je pocelo da pristupa svojim bankovnim racunima preko internet.

2001

8 americkih banaka imaju najmanje million internet korisnika.Preko 19 miliona domacinstava koristi internet kako bi gledali bankovne racune.

2005

Ekspanzija internet bankarstva je u jeku, zbog toga se moraju doneti novi zakoni. FFIEC( Federal Financial Institutions Examination Council) objavljuje set novih zakona I regulativana za finansijske institucije.Zakoni su doneti da bi doprineli smanjenu rizika,podigli informisanost korisnika, I poboljasali sigurnost autetinkacije pristupa na daljinu. Takodje otvara se sve vise banaka koje posluju samo preko interneta(nemaju fizicke poslovnice.), neke od tih su: ING Direct,PC Financial(Kanada),First Direct(VB) itd…

2007

Sa pojavom IPhone povecava se broj korisnika smartphonova, samim ti je I trziste internet bankarstva sa mobilnih uredjaja u ekspanziji.

2009

54 Miliona domacinstava koristi internet internet bankarstvo. Sve ima manje I manje bankarskih poslovnica, ima cak tri puta manje poslovnica nego 1970. God.

2011

Internet bankarstvo je u postala svakodnevnica, cak I globalna kriza nije uticala na porast ovog vida bankarstva. Skoro svi biraju internet bankarstvo I prema statistici ABA(American Bankers Association) cak I vecina starijih od 55+godina koristi internet bankarstvo umesto odalzaka u banku ili podizanja novca sa bankomata. Takodje objavljena je anketa u kojoj je vecina ispitanika rekla da prreferiše debitne kartice,naviknuto je na korscenje internet bankrstva I kupovine preko interna, I da im se svidja ovaj pristup.Nisu zabrinuti za privatnost.Zele da dobiju instant informacije I grafikone sto jednostavnije I brze je moguce, I sve vise njih koristi mobilno bankarstvo. Cak 72 miliona Amerikanaca je koristilo ovaj vid bankarstva tokom 2012 godine.

Zaključak

Razvojem internet bankarstva je poboljšana efikasnost i efektivnost poslovanja banaka. Zadovoljstvo korisnika je veće zbog smanjenja utroška vremena primenom ove vrste bankarstva. Korisnici su dobili rešenje na jedno od glavnih problema savremenog doba- nedostatak slobodnog vremena.

Autor: Milan Gajić

3702-uvod-u-internet-bankarstvo