HP, kao i Cisco i Arista, pravi OS otvorenog koda

HP se udružuje sa Broadcomom, Intelom i VMwareom za OpenSwitch NOS HP predvodi više dobavljača u razvoju jednog mrežnog operativnog sistema (engl. NOS – network operating system) sa otvorenim kodom za centre podataka u nameri da se usmeri na razmere, dinamičko dejstvovanje i na nezavisnost prodavaca.

HP se udružuje sa još tri hardverske kompanije i jednim prodavcem hipervizora da pokrene zajednicu OpenSwitch Community, koja će imati za cilj učešće u razvijanju mrežnog operativnog sistema OpenSwitch NOS zasnovanog na Linuxu. Ostali učesnici su Intel, Broadcom, Accton i VMware.

Mada ovoj zajednici nedostaje prodavac posvećen operativnim sistemima, HP tvrdi da ima dovoljno stručnosti za OS i NOS da zajednici OpenSwitch obezbedi kredibilnost u tom pogledu. VMware takođe obezbeđuje iskustvo u kontroli i softverskoj virtuelizaciji mreže sa svojim programerima i svojom linijom proizvoda NSX.

Ovaj napor se doživljava kao prilika da HP razvije i poseduje sposoban NOS za centre podataka, da bi se na tom tržištu bolje suprotstavio firmama kao što su Cisco i Arista. HP je nedavno objavio sporazume sa Cumulus Networks i Pica8 za prodaju ili podršku njihovih mrežnih operativnih sistema za centre podataka, ali je to tržište dovoljno značajno, pa HP pokušava da razvije i poseduje nešto srodno Aristinom EOS-u, modularni i proširivi operativni sistem za komutatore koji predstavljaju ključ uspeha ove kompanije u umrežavanju centara podataka.

HP je pre odluke da razvije nov operativni sistem procenio postojeću ponudu otvorenog koda razvijenog u zajednici.

„Nismo pronašli operativni sistem koji bi odgovarao modernoj arhitekturi i modelu pretplaćivanja,“ kaže Mark Carroll, glavni tehnolog u HP Networking. „Nije postojalo ništa“ što bi zadovoljilo HP-ovu želju za programabilnim i skalabilnim OS-om izgrađenim na modelu SysDB.

Carroll napominje da je Arista EOS jedini OS na tržištu koji približno zadovoljava te zahteve, ali da će OpenSwitch NOS dozvoliti programerima neposredan pristup izvornom kodu, a ne samo preko API-ja kao što nudi većina operativnih sistema.

O uticaju koji će OpenSwitch NOS imati na HP-ove dogovore sa firmama Cumulus i Pica8, Carroll kaže da će se partnerstvo nastaviti, iako će OpenSwitch NOS biti još jedna opcija za klijente HP komutatora.

„Mi planiramo da nastavimo sa raznovrsnom ponudom operativnih sistema“ za HP-ovu novu seriju Altoline bare metal/white box komutatora. Carroll kaže da su Cumulus Linux i Pica8 PicOS usmereni na grupe mogućnosti za određena vertikalna tržišta i aplikacije, ali da će OpenSwitch NOS biti uključen preko HP-ovog portfolija komutatora i da će olakšati integrisanje sa OpenStack oblacima.

Pica8 se slaže.

„Mi znamo da to što radimo neće odgovarati svim organizacijama,“ kaže Steve Garrison, podpredsednik marketinga. „Cilj je da se kupcima ponudi izbor. Tržište će odlučiti, zavisno od organizacije i od alatke. Svi smo mi figure na šahovskoj tabli.“

HP-ov konkurent Juniper Networks takođe nudi jednu verziju svog operativnog sistema Junos za rad na njihovim bare metal/white box komutatorima. Dell na svojim komutatorima nudi operativne sisteme Cumulus i Big Switch, kao varijante. HP kaže da se tradicionalno umrežavanje zasniva na zatvorenom, vlasničkom i vertikalno integrisanom modelu koji ne dozvoljava klijentima ili programerima inovacije i krojenje mreža prema poslovnim potrebama, jer se zajednici ne daje pristup izvornom kodu NOS-a da bi se on menjao. Kompanija tvrdi da će NOS otvorenog koda omogućiti programerima da projektuju mreže koje će davati prioritet opterećenjima i funkcijama kritičnim za poslovanje, olakšati interoperabilnost i rasteretiti klijente licencnih struktura za vlasničke softvere.

OpenSwitch NOS će imati:

  • Podršku za protokol slojeva 2/3;
  • Bazu podataka sa uspostavljanjem stanja za postojano i prolazno stanje. Baza podataka za OpenSwitch NOS će biti zasnovana na OVSDB, tvrdi Carroll;
  • Inter-modularnu komunikaciju kroz bazu podataka sistemskog stanja;
  • Podršku za API-je CLI, REST i Puppet/Chef.

Zajednica OpenSwitch Community već funkcioniše. Prvo programersko izdanje novog OpenSwitch NOS-a će biti dostupno pre prvog polugodišta 2016, dok se uvođenja očekuju u drugom polugodištu. Kôd za OpenSwitch NOS biće dostupan na GitHub ili preko prodavaca kao što HP nudi certifikovane distribucije. Ovaj tekst, „HP goes after Cisco, Arista with open source OS“ prvobitno je objavio Network World.

3871-xa-hp-xa-kao-i-xa-cisco-xa-i-xa-arista-xa-pravi-os-otvorenog-koda