Izvini, Linuxe. Bitan OS je sada Kubernetes

Linux je samo protok. Pravi OS – prava vrednost – je Kubernetes!

Operativni sistem više nije bitan. A za programera i za oblak to znači da Linux stvarno više nije važan. Dokaz za to se može videti po onome što se nije dogodilo. Kompanija Canonical, koja je iza Ubuntua, nije dobila IBM-ovu ponudu za otkup u iznosu od 34 milijarde dolara, mada bi osnivač kompanije Mark Shuttevorth prihvatio tu ponudu, uprkos protestima da kompanija ne traži kupca. Razlog zbog kojeg Canonical nije dobio tu ponudu, i neće je uskoro dobiti, je to što tehnološka industrija više ne ceni taj operativni sistem. Ili, pre bi se reklo, tehnička industrija ceni jedan nov operativni sistem: on se zove Kubernetes.

Sada živimo u svetu Kubernetesa

Možda je Redmonkov analitičar Stephen O’Gradi to najbolje formulisao: „Ako je bilo ikakvih pitanja nakon IBM-ove kupovine Red Hat-a i OpenShift-a zasnovanog na Kubernetes-u, sada se zna da je ovo Kubernetesov svet i da svi živimo u njemu. Ta pitanja mogu da se prekinu. „Skoro 60 milijardi dolara se u 2018. godini potrošilo na spajanje i kupovanje otvorenih izvora, ali većina ih se vrti oko Kubernetesa. Red Hat je, s druge strane, dugo (pravilno) označavan kao standardni Linux za preduzeća, ali IBM nije kupio Red Hat Enterprise Linux. Nije baš.

Ne, ono na šta je IBM potrošio neverovatnu sumu je bio klijent za oblak koji koristi Kubernet.

Tokom proteklih nekoliko godina, RedHatova ponuda OpenShift oslonjena na Kubernetes postiže stalni rast prihoda. Da, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) je zaslužan za 64 odsto prihoda Red Hat-a, ali raste za samo 8 odsto, dok OpenShift napreduje sa višestruko većom stopom rasta. Štaviše, OpenShift ponuda ustvari štiti i proširuje RHEL prihod tako što u pretplatu uključuje RHEL. Ovo se dešava prirodno jer, kao što je direktor Red Hat-a Jim Whitehurst priznao u poslednjem izveštaju za Red Hat prihod, „radna opterećenja Big Data rade na Linuxu. Radna opterećenja veštačke inteligencije rade na Linuxu. Razvijanje tih platformi je gotovo isključivo na Linuxu. Toliko novih radnih opterećenja na mreži koja se grade imaju afinitet za Linux. “

Ali, s druge strane, tu nije interesantan sam Linux. On je samo protok. Pravi OS-prava vrednost je u Kubernetesu.

Kubernetes je novi Linux za preduzeće

Red Hat-ov Danijel Riek je prošle godine ovo naglasio, izjavivši da je Kubernetes novi Linux za preduzeće: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud su novi EMC, HP, Cisco, Sun i Oracle. I kao što je RHEL pružio otvorenu alternativu vertikalno integrisanim, vlasničkim mejnfrejm i Unix sistemima, i omogućio kupcima da biraju otvoreni ekosistem ili hibridnu infrastrukturu, Kubernetes nudi alternativu vertikalno integrisanom vlasničkom oblaku. U ovom kontekstu, Kubernetes je novi operativni sistem.

Na ovom svetu, kao mera Cloud Market-a, zaista nije važno (uopšte) to što je Ubuntu najpopularnija OS instanca koja radi na Amazon Web Servisu. Da jeste, takođe bi bilo važno to što je Canonical odgovoran za redove veličina više porudžbina OS slika nego AWS. Ali, naravno, to je smešno poređenje: AWS skoro dostiže cenu Red Hat-a u prihodima svake godine, dok Canonical još uvijek meri prihode u desetinama miliona. Za AWS, podržavanje Linux slika donosi relativno mali prihod. Umesto toga, novac potiče od usluga virtualizacije i kontejnera koji donose veću vrednost za programere.

Kao industrija, odlučili smo da gradimo na sledećem operativnom sistemu, a on se zove Kubernetes. Još uvek se može zaraditi novac na podršci staromodnog Linuxa, ili čak staromodnih oblaka (izgrađenih pomoću OpenStack-a). Ali na taj način se gledanjem unazad može prikupiti sitniš, dok će Kubernetes vredeti na stotine milijardi, ili više.

I Kubernetes će jednog dana biti izbledeli OS

Naravno, na kraju će i Kubernetes imati sve manji značaj, kao što je nedavno izjavio jedan od tvoraca Kubernetesa, Brendan Burns: Ja posmatram Kubernetes i Kubernetesove API-je kao slične Posixu. Svaki program koji ste ikada pokrenuli na Linux sistemu radi preko Posix API-ja, ali u stvari ne razmišljate mnogo o njima. Vi ih naučite u operativnim sistemima, i možda radite neke Pthread niti ili nešto, ali ne razmišljate o njima mnogo. Nadam se da ćemo tako završiti i sa Kubernetesom; da će bledeti u pozadini. On je važan i koristan kao okosnica svega što radite, ali razmišljate o apstraktima višeg nivoa.

Drugim rečima, Kubernetes će postati nešto kao operativni sistem – i kao onaj Linux koji je bio centar pažnje.

Izvor: InfoWorld

5139-xa-izvini-linuxe-bitan-os-je-sada-kubernetes-xa