Google-ov jezik Logica otklanja nedostatke SQL-a

Logički programski jezik otvorenog koda kompajlira se u SqL i radi na Google BigQuery, sa eksperimentalnom podrškom za PostgreSQL i SQLite. Google je predstavio otvoreni programski jezik Logica, logički programski jezik dizajniran da „rešava probleme SQL-a“ tako što umesto prirodnog jezika koristi sintaksu matematičke logike zasnovane na tvrdnjama. Predstavljen 12. aprila kao naslednik Google-ovog jezika Yedalog, Logica je logički jezik sličan Datalogic-u. Namenjen inženjerima, naučnicima podataka i drugim stručnjacima, kompajlira kôd u SQL i radi na skladištu podataka zasnovanom na oblaku Google BigQuery, uz eksperimentalnu podršku za PostgreSQL i SQLite. Ali Logica je sažetija i, za razliku od SQL-a, podržava apstrakcije za višekratnu upotrebu. Takođe podržava module i uvoženje, može se koristiti iz interaktivne Python beležnice, pa upite za testiranje čini lakim i prirodnim, kažu Google programeri u blogu.

Logica rešava probleme SQL-a tako što koristi sintaksu matematičke logike umesto prirodnog engleskog jezika. Google je naveo probleme sa SQL-om, kao što je opširnost konstruisanja izjava iz engleskih reči i ograničena podrška za apstrakciju. Logica proširuje sintaksu klasičnog logičkog programiranja, posebno agregacijom. Reklamira se kao deklarativni jezik za manipulaciju podacima.

Google programeri iza projekta otvorenog koda Logica podstiču njegovu upotrebu u sledećim scenarijima:

  • Tamo gde se logičko programiranje već koristi, ali korisniku treba veća računarska snaga
  • Gde se koristi SQL, ali korisnik nije zadovoljan njegovom čitljivošću
  • Tamo gde programeri žele da nauče logičko programiranje i primene ga na obradu obimnih podataka

Google je postavio priručnik da bi programerima pomogao da nauče Logicu. Da bi pokretali logičke programe na Google Cloud BigQuery, programeri će morati da otvore Google Cloud Project. Jednom kada se projekat uspostavi, programeri mogu da pokreću programe Logica u Colabu tako da navedu ID projekta. Da bi Logicu koristili lokalno, programerima je potreban Python 3.

Izvor: InfoWorld

6405-xa-google-ov-jezik-logica-otklanja-nedostatke-sql-a-xa