Istorija ASP.NET-a

Šta je ASP.NET?

ASP.NET je frejmvork otvorenog koda (engl. Open-source) za web aplikacije koje se izvršavaju na strani servera dizajniran za razvoj veba kako bi proizvodio stranice dinamičkog sadržaja. Razvio ga je Microsoft kako bi omogućio programerima da razvijaju dinamičke veb sajtove, veb aplikacije i veb servise. Prva verzija je izašla januara 2002. godine sa verzijom 1.0 .NET frejmvorka i naslednik je Microsoft-ove ASP (skraćeno od Active Server Pages) tehnologije.

Verzije ASP.NET-a

ASP.NET istorija verzija je jako povezana sa .NET frejmvork verzijama:
1.0
1.1
2.0
3.0
3.5
3.5 Service Pack 1
4.0
4.5

Verzija 1.0, izbačena 16. januara, 2002. godine. Izbačena je zajedno sa Visual Studio .NET-om. Osnovno svojstvo je objektno-orjentisani razvoj veb aplikacija. Baziran je na windows programiranju; programer može da koristi DLL biblioteke klasa i druga svojstva kako bi razvio bolju veb aplikaciju koja radi više od samog renderovanja HTML-a.

Sledeća je verzija 1.1, izbačena 24. aprila 2003. godine. Bitna svojstva koja su dodata su mobilne kontrole i automatska validacija ulaznih podataka.

Verzija 2.0 izbačena je 7. novembra 2005. godine. Neka od bitnijih svojstava koja su došla sa ovom verzijom su novi načini kontrole podataka, nove tehnike za pristup podacima, kontrole za autentikaciju, teme, skinovi, …

Verzija 3.0 je izbačena 21. novembra 2006. godine i tu su uvedene bitne promene u odnosu na prethodnu verziju koje su uključivale Windows Presentation Foundation (skraćeno WPF). WPF je grafički podsistem za renderovanje korisničkog interfejsa u aplikacijama baziranim na windowsu. WPF je inicijalno izbačen sa .NET 3.0 frejmvorkom a prethodno je poznat kao Avalon.

Verzija 3.5 je izbačena 19. novembra 2007. godine zajedno sa Visual Studiom 2008. Bitna svojstva koja su ubačena su novi načini za kontrolu podataka. Takođe, uveden je ASP.NET AJAX kao deo frejmvorka. ASP.NET AJAX je skup ekstenzija za ASP.NET razvijenih od strane Microsofta za implementaciju AJAX funkcionalnosti (asinhroni javascript i XML). Većina novih pretraživača podržava ASP.NET Ajax.

Verzija 3.5 Service Pack 1 je izbačena 11. avgusta 2008. godine. U ovoj verziji su uvedena samo sitnija svojstva kao podrška za kontrolu istorije pretraživača u ASP.NET AJAX aplikaciji, mogućnost kombinovanja više JavaScript fajlova u jedan fajl za efikasniji daunload.

Verzija 4.0 je izbačena 12. aprila 2010. godine. Ovo je prva verzija od navedenih za koju još uvek postoji podrška. U ovoj su uvedene velike promene kao što su:

  • Moderan HTTP model programiranja koji predstavlja direktan pristup i manipulaciju HTTP zahteva i odgovora.
  • Puna podrška za putanje
  • Pregovaranje sadržaja omogućuje da klijent i server mogu da rade zajedno kako bi utvrdili korektan format za podatke koji se vraćaju preko veb API-ja.
  • Vezivanje modela i validacija – vezivači modela omogućuju jednostavan način za dovlačenje podataka sa različitih delova HTTP zahteva i konverziju tih delova poruka u .NET objekte koji se dalje mogu koristiti od strane web API akcija. Validacija se takođe izvršava na osnovu parametara i anotacija.
  • Još neka bitnija svojstva su mogućnost korišćenja filtera, kompozicija upita, poboljšano testiranje, praćenje i dijagnoza, itd.

Trenutna aktivna verzija je 4.5 koja je izbačena 15. avgusta 2012. godine. Pet najbitnijih odlika ove verzije su:

  • Pakovanje i smanjivanje veličine skripti i fajlova koji definišu stil u aplikaciji. Ovo svojstvo ima veliki uticaj na performanse aplikacije.
  • Jako tipizirane kontrole podataka – dovoljno je dodeliti tip stavke u modelu koji će biti povezan sa kontrolerom podataka.
  • Vezivanje modela, izolovana je veb forma od modela – omogućuje razvoj veb formi koje su nezavisne od modela. Najveća prednost korišćenja vezivanja modela je lako pisanje jediničnih testova metoda.
  • ASP.NET 4.5 obezbeđuje puno obezbeđivača vrednosti koji se mogu koristiti kako bi se filtrirali podaci. To su querystring, session, cookie i control value.
  • Podrška za OpenID u Oauth autentikaciji – vrlo lako se mogu iskoristiti spoljni servisi za autentikaciju u veb aplikaciju (npr. Facebook, Google+, …)

Statistike

Trenutno 17% veb sajtova koristi ASP.NET. Verziju 1 koristi svega 0.9%, verziju 2 28.9%, a verziju 4 koristi 70.2% veb sajtova.

Budućnost ASP.NET-a

Microsoft razvija ASP.NET 5 koji ima značajan redizajn u odnosu na ASP.NET. U najnovijem frejmvorku je podržan više-platformski razvoj aplikacija kao i to da aplikacije mogu da budu bazirane na oblaku (engl. Cloud-based). Sadrži veliki broj promena u samoj arhitekturi koje omogućavaju da jezgro frejmvorka bude modularnije. ASP.NET 5 je napravljen tako da zadovoljava potrebe modernih veb aplikacija, uključujući ujedinjenu priču za razvoj korisničkog i programerskog interfejsa.

Student: Nikola Stojiljković

3701-istorija-asp-net-a