Šef agencije FCC poziva na akciju za 5G

Predsednik Savezne komisije za komunikacije SAD (Federal Communications Commission (FCC)) Adjit Pai (Ajit Varadaraj Pai) je obećao da će njegova agencija brže reagovati na predloge novih tehnologija, a to je potez koji bi mogao da utiče na pravac razvoja tehnologije 5G u celom svetu. Predsednik Donald Trump je u januaru postavio Paija. U svom prvom većem obraćanju o smernicama, koje je održao u sredu, Pai je naredio osoblju Savezne komisije za komunikacije da se pridržava jednog manje poznatog odeljka u Zakonu o komunikacijama SAD koji nalaže da agencija mora u roku od godinu dana da donese odluku da li je neka nova tehnologija ili servis u javnom interesu ili nije.

„Ubuduće, ako nam se uputi peticija ili predstavka kojom se predlaže nova tehnologija ili servis, mi ćemo odgovoriti u roku od godinu dana,“ rekao je Pai u svom govoru na univerzitetu Carnegie-Mellon u Pitsburgu.

Dok se prenosioci i prodavci opreme takmiče u testiranju i uvođenju novih 5G mobilnih tehnologija u sledećih nekoliko godina, zakonodavci su pod pritiskom da brzo reaguju. Evropa, Kina, SAD, Japan i Južna Koreja žele da budu predvodnici u sledećoj generaciji mobila, pa se zakonodavci u ovim vodećim zemljama često ugledaju jedni na druge, rekao je analitičar Roger Entner iz firme Recon Analytics. Obavezivanje na brze odluke može samo da pomogne SAD u toj trci, rekao je.

FCC je već otvorila blizu 11GHz spektra u visoko frekventnim opsezima milimetarskih talasa za upotrebu u 5G mobilnim servisima, i prekinula je niz 5G ispitivanja, rekao je Pai. On smatra da brže odlučivanje u FCC može da pomogne da se i više frekvencije preko 95GHz stave na raspolaganje za nove primene. On se zalaže da se ti opsezi otvore za eksperimentisanje tako da se kompanijama odobri isprobavanje novih ideja.

Spektri iznad 95GHz mogu da budu korisni za povratne konekcije visoke brzine na mestima gde je previše skupo da se postavljaju kablovi, ili kao hitna rezerva u slučajevima kada se kablovi prekinu zbog prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi, rekao je Michael Marcus, nezavisni konsultant za tehnologije i politike spektra i bivši službenik FCCa. Neke kompanije koje žele da ih koriste godinama su čekale da FCC prouči njihove predstavke, rekao je. Marcus se nada da je Paiovo obećanje početak novog usmerenja u agenciji. Ali treba sačekati da se vidi kakav će biti njegov uticaj.

„Isuviše je rano da bi se tvrdilo kako je ovo velika promena,“ kaže analitičar Entner. „Kao i sve ostalo u Vašingtonu, postoje namere, a onda postoji i realnost onoga što će se zaista desiti.“

U svom govoru, Pai je takođe pozvao na napore da se širokopojasne mreže dovedu do nepokrivenih područja, kako preko saveznih programa kao što je Universal Service Fund tako i preko unapređene regulative za privatne prenosioce. On je povezao taj cilj, koji je često promovisao od 2012 kad je došao u agenciju kojoj sada predsedava, sa Trumpovim pozivom da se investira u državne infrastrukture kao što su drumovi i mostovi.

„Ako Kongres krene sa većim infrastrukturnim paketom, širokopojasne mreže bi morale da budu uključene,“ rekao je Pai.

4265-xa-sef-agencije-fcc-poziva-na-akciju-za-5g-xa