Spremite se za neograničene podatke u 5G mreži koja stiže 2019

Mreža sledeće generacije imaće ogroman kapacitet, što znači da će vas telefon moći da upravlja podacima čak i ako se oko vas nalazi mnogo ljudi. Međutim, autonomna vozila moraće malo da sačekaju. Mreža 5G pružiće vam još neke prednosti osim brzine, naime, nova generacija mobilnih veza moći će da opsluži mnogo više ljudi i prihvati mnogo više podataka pošto kompanije kao što su Verizon, T-Mobile i AT&T i proizvođači kao Nokia i Ericsson poboljšavaju kapacitet mreže. To znači da vaš telefon neće morati da se takmiči sa ostalim uređajima da bi mogao da pošalje ili primi podatke.
Stručnjaci tvrde da će sa širenjem 5G mreže, propusna moć biti tolika da ćemo imati skoro neograničen pristup podacima.

Nova 5G mreža biće svakako brža od 4G, verovatno oko 10 puta brža od najnovije i unapređene verzije 4G mreže. Svesni smo, svakako, da je mreža najbrža u idealnim uslovima. 5G bi trebalo da bude pouzdanije brža, što znači da ćete moći da ažurirate Facebook, pošaljete prilog u elektronskoj poruci ili odgledate omiljenu seriju čak i na mestima gde ima mnogo ljudi, dakle, u centru grada i na stadijumima gde 4G ima izvesnih poteškoća da vam to omogući.

Naziv 5G označava petu generaciju mrežne tehnologije i trebalo bi suštinski da promeni naš digitalni život kao i sve prethodne generacije u svom vremenu. Devedesetih godina prošlog veka 2G mreža je bila dovoljna za deljenje tekstualnog materijala, da bi sledeća 3G mreža omogućila deljenje fotografija, a 4G pregledanje video sadržaja. Osim veće pouzdanosti, 5G mreža će ubrzati razvoj novih tehnologija kao što su proširena stvarnost, zatim će pomoći autonomnim vozilima da razmenjuju vremenski kritične poruke i povezati na mrežu sve od senzora za proveru zagađenosti vazduha do uređaja koji kontrolišu naše zdravstveno stanje.

Doći će pre nego što je očekujete

Dolazak 5G mreže očekuje se 2019. godine. Sasvim je normalno očekivati da će se u ranoj fazi razvoja pojaviti veze koje se nazivaju fiksne bežične veze koje će u vaš dom dovesti veliku propusnu moć bez kopanja kanala u koji bi se položili optički kablovi. Kompanija Qualcomm, koja je najveći proizvođač mobilnih integrisanih kola i radio tehnologije, tvrdi da će se iste godine 5G pojaviti i u vašim telefonima. Kako tvrdi jedan od direktora kompanije zadužen za razvoj i promociju 5G mreže, napredak nove tehnologije podržava neprestana potražnja za mrežom sa sve većom propusnom moći. Sve se razvija tako da će se tehnologija 5G pojaviti u našim telefonima 2019.

Ako ste pratili razvoj 5G tehnologije, sigurno se sećate da je njeno pojavljivanje planirano za 2020. godinu. Ipak, industrija koja se bavi mrežama ubrzala je neke delove procesa standardizacije. Uz to, postoje i brojni pilot projekti. Najbolja proba će biti obavljena tokom Olimpijskih igara u Južnoj Koreji 2018. godine pošto je država opsednuta super brzim vezama.

Instalacija opreme za najnoviju generaciju mreže biće skupa. Mrežni operateri moraće da unaprede sve bazne stanice i centralne radio tornjeve sa kojima komuniciraju naši telefoni. Moraće, takođe, da instaliraju nove bazne stanice kako bi između njih smanjili rastojanje i da osavremene veze stanica sa glavnom mrežom. Mrežni operateri će tako zadovoljiti naše zahteve za podacima. Kako tvrde, isporuka svega što ima manju cenu po jednom bitu podstiče operatere da prihvate taj sistem.

Šta bi drugo moglo da ih podstakne? Spremite se za cenu od koje će vam se zavrteti u glavi jer se procenjuje da će se u procesu između 2020. i 2030. godine potrošiti 24 x 1012 dolara, a samo u Sjedinjenim Državama 23 milijarde dolara u 2023.

Šta pokreće 5g mrežu?

Za uvođenje nove generacije inženjeri bi morali da smisle kako da izvuku sve što im je potrebno iz postojećih talasa. Najviše prostora imaju u opsegu radio-talasa, ali većina je već zauzeta. Recimo, neke frekvencije se koriste za emitovanje televizijskog program, druge koristi policija, a operateri plaćaju milijarde dolara da bi od vlade dobili dozvole za neke druge delove tog opsega.

Nova generacija, međutim, zainteresovana je za novi deo opsega radio-talasa, odnosno milimetarske radio-talase. Moramo odmah da napomenemo da su prema zakonima fizike ti talasi najteži za uspostavljanje komunikacije. Prvo, signali ne mogu brzo da se kreću jer ih drveće, zgrade, ljudsko telo, pa čak i vazduh može zaustaviti. Zbog toga ne sme da postoji prepreka između telefona i bazne stanice sa kojom telefon komunicira.

Inženjeri su prevazišli ovu poteškoću procesom koji okuplja radio-signale i usmerava ih, ali kompanija Qualcomm ima i drugi deo rešenja prema kome je moguće da se radio-talasi odbijaju od, recimo, građevine ili stuba. 5G tehnologija će i dalje koristiti pristupačnije delove opsega, a nova veza obezbediće ubrzanje kad to bude moguće.

Nešto se mora odložiti

Ubrzani proces standardizacije i predstavljanje 5G mreže naterali su glavne ulagače da se odreknu određenih svojstava i odlože ih za kasnije. Među njima su i mreže brzog odziva. Očekuje se da će 5G mreža ispuniti obećani latentni period odziva od 1 milisekunde, što je 50 puta brže od 4G tehnologije.

Brzi odziv važan je za autonomna vozila i njihovu međusobnu komunikaciju, zatim medicinsku opremu, kao i virtuelnu i proširenu stvarnost gde oprema mora da reaguje odmah pri promeni perspektive. Naravno ne smemo da zaboravimo ni internet stvari.

I dok kompanije koje pružaju usluge interneta uče da prodaju još nešto osim pristupa internetu za mobilne telefone, zadovoljićemo se novom tehnologijom u našim spravama za komunikaciju. Sigurni smo da će mreže brzog odziva i internet stvari zasnovan na 5G mreži uskoro stići jer jedino pružanje 5G usluga mnogobrojnim kompanijama može opravdati ogromna ulaganja u tehnologiju nove generacije.

4583-xa-spremite-se-za-neogranicene-podatke-u-5g-mrezi-koja-stize-2019-xa