Развој видео игре за Android платформу

Област игара за мобилне уређаје је релативно нова у софтверској индустрији, али насупрот томе има велики удео на тржишту игара. Захваљујући популарности и заступљености паметних телефона, игре за мобилне телефоне су постале доступније широј популацији него што су раније биле. То је резултирало иновативношћу нових технологија и производа на пољу развоја видео игара. 

Microorganisms је дводимензионална стратешка игра у којој се играч са својом врстом надмеће са другим врстама контролисаним од стране рачунара. Врсту чине микроорганизми различитих способности који имају могућност нападања других микроорганизама. Циљ игре је заузети све непријатељске микроорганизме ради постајања доминантне врсте. У првом делу дипломског рада детаљно су описана правила игре и целокупна интеракција играча са игром. Затим су описана два приступа у реализовању главне петље игре и преглед архитектуре једног приступа који је коришћен у  Android-овом OpenGL ES API-у, која је развијена за потребе игре.

Имплементација игре Microorganisms је напсана за Android платформу у програмском језику Java, а као прилог дипломском раду је сама имплементација.

Аутор: Владо Пајић

Ментор: проф. др Милан Видаковић   

Овде можете прочитати рад у целости

 

3639-razvoj-video-igre-za-android-platformu