Da li radite u kulturi učenja?

Uspeh jedne organizacije zavisi od veština i talenata njenih zaposlenih. Investiranjem u obrazovanje i primenjivanjem nove tehnologije, Prospect Mortgage pomaže zaposlenima da se razvijaju i uče, što dovodi do angažovane radne snage i zadovoljnih klijenata. Uspeh jedne organizacije zavisi od veština i talenata njenih zaposlenih. U svim granama, da bi se bilo koja organizacija istakla, ili čak da bi funkcionisala, ona mora da vodi računa da joj zaposleni budu angažovani, da se razvijaju i da ih zadrži. Prema studiji Workforce 2020 Oxford Economics, svega 50% od 2.700 anketiranih rukovodilaca oseća da njihova kompanija održava, ažurira i deli institucionalno znanje. Pored tog obeshrabrujućeg broja, svega 47% anketiranih rukovodilaca je reklo da njihova kompanija održava kulturu učenja.

Osim toga, svega 41% od 2.700 anketiranih zaposlenih je reklo da im njihova kompanija nudi prilike da prošire lepezu svojih veština. Na konferenciji Success Connect Las Vegas 2015, Džan Uajz (Janne Wise), direktorka marketinga u SAP, sela je i razgovarala sa Korejom Kananom (Corey Canaan), trenerom za celu zemlju u Prospect Mortgage. Kananovo odeljenje rukovodi isporučivanjem i praćenjem procesa obrazovanja i obučavanja u kompaniji. Prospect Mortgage je jedna od 47% kompanija koje podržavaju kulturu učenja.

Dome, slatki dome

Prospect Mortgage je jedan od najvećih nezavisnih stambenih kreditora na malo u SAD. Njihova funkcija je da pomažu klijentima u pronalaženju bezbednog stambenog finansiranja putem procesa hipoteka. Ova kompanija se ponosi svojim fokusom i strategijom pribavljanja kredita, kao i svojom dinamičkom organizacijom prodaje i iskusnim rukovođenjem. Prospect Mortgage koristi rešenje u oblaku SAP SuccessFactors Learning solution čiji je domaćin SAP. Koristeći to rešenje za pravljenje i isporuku privlačnih i modula za obuku, ova kompanija olakšava svim svojim saradnicima da postižu vrhunske performanse.

Učenje nije teško

Investiranjem u obrazovanje i implementiranjem nove tehnologije, Prospect omogućava svojim zaposlenima da lakše uče. Sistem upravljanja učenjem dostupan je ne samo iz svih kancelarija u SAD, već takođe i iz mobilnih uređaja. „Mobilni aspekti su za našu kompaniju neverovatno značajni,“ rekao je Kanan, „zato što i oni koji ne bi bili angažovani pronalaze način da se angažuju.“ Kanan nalazi da mobilne delove učenja najviše koriste prodavci kada su na terenu. Osoblje korporacije će najčešće pristupati ovom učenju putem stonih računara. Međutim, bez obzira odakle saradnik pristupa svojoj obuci, svi moduli mogu da se izvrše u sveobuhvatnim savladivim porcijama.

Integritet podataka

U radu sa dinamičkim i jedinstvenim zahtevima koje postavlja rad sa hipotekama, kritično je da se osetljive informacije klijenta pregledaju i čuvaju na bezbedan način. Sa svojim rešenjem zasnovanim u oblaku, Prospect se zalaže za integritet podataka i može lako da pristupa informacijama.
„Ako hoćemo da napredujemo u budućem radu, ključno je da imamo pravu tehnologiju,“ rekao je Kanan. „Mi prihvatamo tehnologiju, pa ostajemo konkurentni.“

Transformacija poslovanja

Povratne informacije od zaposlenih u firmi Prospect Mortgage veoma su pozitivne. Kanan objašnjava da se rukovodiocima sviđe to što mogu da vide ažurne informacije o tome kako zaposleni završavaju kurseve. Rukovodstvo Prospecta može u realnom vremenu da dobije zbirne i detaljne podatke o obuci i brzo pravi izveštaje na zahtev. Novozaposleni cene strukturu obučavanja. Ljubazno podsećanje na sledeće module obuke pokazalo se veoma korisnim. „Rešenja u oblaku za podatke o kadrovima u SAP transformisala su naše poslovanje jer su nam dostupni ažurni podaci o zaposlenima. Prave se novi zapisi, a kada je potrebno, automatski se stavljaju van snage. Takođe smo proširili izveštavanje i ostalo,“ rekao je Kanan u tom intervjuu.

Zeleno i raste

Prospect Mortgage je takođe posvećen smanjenju svog uticaja na životnu sredinu. Kompanija je zauzela stav da ograničava i eliminiše nepotrebno trošenje. Sa svojim rešenjem u oblaku, kompanija može da raznosi informacije i prati završavanje kurseva, održavajući kompaniju “zelenom”. Ogromna većina zaposlenih u organizaciji pristupa informacijama digitalno, umesto da ih štampa. Razvijanjem svojeg najvažnijeg preimućstva, svojih ljudi, Prospect Mortgage nije unapredio samo iskustvo svojih zaposlenih, nego i svojih potrošača. Dobra kompanija se razlikuje od izvrsne zahvaljujući zadovoljnim, angažovanim zaposlenima.

3917-da-li-radite-u-kulturi-ucenja