Direktor IBM-a: „Mašine će učiti isto kao deca“

Mašine će učiti isto kao deca, kaže direktorka IBM-a, ali mašine neće zameniti nas, kaže Virdžinija Rometi, predsednica i izvršna direktorka IBM-a (govor tokom Clinton Global Inicijative u Njujorku 22. septembra, 2014.). Tehnologija sve više naginje inteligentnim mašinama sa sposobnošću rasuđivanja, kaže predsednica i izvršna direktorka IBM-a Virdžinija Rometi (Virginia Rometty). Te mašine neće zameniti ljude, već će omogućiti proširivanje. To je tehnologija koja će preobraziti poslovanje, rekla je.

Ova tehnologija je osnov IBM-ovog rada na Watsonu, njihovom kognitivnom ili mislećem sistemu. Rometi, koju su u utorak intervjuisali Gartnerovi analitičari na simpozijumu ITxpo ove istraživačke firme, rekla je da kognitivni sistemi ne razumeju samo podatke, već i nestrukturisane podatke, koji obuhvataju slike, pesme, video, a zatim ide korak dalje: „Oni rasuđuju i uče”.

„Kada kažem rasuđuju to je kao vi i ja, ako postoji pitanje, oni prikupe sve informacije koje znaju, poslože jedan niz hipoteza, isprobaju ih na svim podacima da bi procenili u koju hipotezu imaju najviše poverenja“, rekla je Rometi. Mašina „može da dokaže zašto nešto verujem ili ne verujem, pa ako imam veće poverenje u jedan odgovor, mogu da izložim rangiranje odgovora i tako učim”. „Što mi više date – isto kao dete vremenom – što više informacija, to više učim, tako i one razumeju, rasuđuju i uče”, rekla je.

Ali Gartnerov analitičar Deril Plamer (Daryl Plummer) izražava izvestan skepticizam. ‘Zar ne govorimo o veštačkoj inteligenciji?’ pitao je. Rometi je rekla da su ove mašine opažajni sistemi koji se ponašaju na način „koji ima neke velike sličnosti sa načinom na koji vi i ja učimo“.

Na primer, Watson ima „oči“ u smislu da može da vidi sliku i shvati šta se dešava i koji je kontekst. U medicini, to znači da ako gleda u oštećenje na koži on može da razmatra da li je reč o melanomu ili nije. Rometi, takođe u odgovoru na Plamerova pitanja o gubitku radnih mesta i zameni mašinama, objašnjava da ovi sistemi neće zameniti ljude. Oni će, na primer, pomagati ljudima u kol-centrima da bolje obave posao, или pomagati doktorima u pretresanju opcija za lečenje. „Nije reč o tome da se zameni ono što ljudi rade – već o proširenju onoga što radi čovek“ rekla je Rometi.

Jedan od prisutnih, David Liska, šef odeljenja IT usluga u naučnom institutu Space Telescope, gde koriste teleskop Hubble, složio se da je sistem koji Rometi opisuje potreban kao pomoć u pretresanju podataka. Podaci „naprosto pristižu brže nego što možemo da ih pratimo. Treba nam pomoć“ rekao je Liska. Ali se nije složio sa tvrdnjom Rometijeve da će ove mašine rasuđivati. Mašine su pametne samo koliko i ljudi koji sa njima rade, rekao je, pa „ukoliko ne dođe do novog kognitivnog skoka, ja ne verujem“.

IBM podvlači nastup Rometijeve na Gartnerovoj konferenciji najavom da pokreće savetničku organizaciju vezanu za poslove kognitivnosti, po imenu ‘IBM Cognitive Business Solutions’.

govori tokom Clinton Global Inicijative u Njujorku 22. septembra, 2014.

3904-direktor-xa-ibm-xa-a-masine-ce-uciti-isto-kao-deca