IT u medicini

Početak 20-og veka je bilo doba procvata moderne medicine. Zastareli načini lečenja, poput lečenja pijavicama su zamenjeni novim idejama i metodama, od kojih je jedna od najznačajnih bila otkriće rengena i rengen zraka 1895-te godine. Od tog momenta veza između medicine i tehnologije je postala neraskidiva, i nadalje su beleženi stalni napreci sve do današnjih dana.

Revolucionarna otkrića moderne medicine

Većina velikih medicinskih dostignuća 21-og veka bi bila nemoguća bez IT tehnologije. Izdvojićemo neka od najznačajnijih i najambicioznijih:

  • Hirurški sistem Da Vinči
  • 3D štampa
  • IBM Watson
  • Interfejs Mozak-Kompjuter

Hirurški sistem Da Vinči

Hiruški sistem Da Vinči je robotski sistem, koji omogućava kompleksne hiruške zahvate, koristeći minimalno invazivan pristup. Ovakav sistem je kontrolisan od strane hirurga, preko računara, u slučajevima kada je potrebna velika preciznost zahvata. Inspiracija za ovaj sistem dobijena je iz Leonardo Davinčijeve studije anatomije.

Sistem je krenuo sa radom 2000-te godine, i trenutno je globalno zastupljen, sa preko 3000 mašina. Samo 2012-te godine je ovom tehnikom izvršeno preko 200 hiljada operacija. Najčešće se koristi za sledeće zahvate:

  • Prostatektomija
  • Operacije na srčanim zaliscima
  • Ginekološke procedure

Mašina se sastoji od kompjuterske konzole na kojoj radi hirurg, četiri kompjuterske ruke, koje mogu „držati“ objekte (skalpele,makaze i sl.)

3D štampa

3D štampa je nova tehnologija koja omogućava štampu trodimenzionalnih objekata. Ovakva tehnologija je od skora uznapredovala i počela da se koristi i u medicini. Gruba podela 3D štampe:

Standardna 3D štampa

Služi za štampu proteza po meri pacijenata.Koristeći 3D štampu, svaki pacijent dobija tačno odgovarajuću protezu za manje novca od tradicionalnog pristupa izradi. Najzastupljenije primene su slušni aparati i zubne proteze, ali se koristi i za:

  • Titanijumske karlice
  • Titanijumske vilice
  • Plastične dušnike i sl.

3D bio štampa

3D bio-štampa se u mnogome razlikuje od standardne 3D štampe. Ova tehnologija je još uvek u fazi razvoja, ali su već zabeležene neke uspešne primene kao npr. štampa ušiju, delova jetre i bubrega. U budućnosti se od ove štampe očekuje proizvodnja celih tkiva i organa.

IBM Watson

IBM Watson je superračunar baziran na veštačkoj intaligenciji, razvijan za primenu u medicini. Ovaj sistem je jedan od mnogih sistema ove primene, koji doprinose dijagnostici bolesti, i u stanju su da donose dijagnoze preciznije, brže i pouzdanije od doktora.Danas se uglavnom koriste za dijagnozu raka.
Princip rada ovog sistema zasniva se na mašinskom učenju. On poseduje ograničenu bazu znanja, koja se dopunjava iz dana u dan analizom medicinske literature.

Interfejs Mozak-Kompjuter

Interfejs Mozak-Kompjuter se zasniva na komunikaciji između mozga i nekog spoljnog uređaja. Današnja primena ove tehnologije je omogućila kontrolu robotskih udova mislima, i čak povratak funkcionalnosti paralizovanim udovima ljudi.

Autor: Aleksandra Kukrka

3940-it-u-medicini