Kako tehnologija stvara ekosistem učenja na Univerzitetu Walden

Direktor informacionih tehnologija univerziteta Walden Karthik Venkatesh govori o tome kako univerzitet koristi SaaS, RPA, VI i drugo kako bi postigao maksimalan uspeh studenata. Osnovan 1970. godine, Univerzitet Walden je akreditovan univerzitet koji nudi mrežne sertifikate i programe osnovnih, master i doktorskih studija iz oblasti biznisa, informatike, krivičnog pravosuđa, zdravstvene nege, obrazovanja i drugih profesija. Nedavno sam dugo razgovarala sa direktorom informacionih tehnologija Karthikom Venkateshom da bih saznala kako Walden primenjuje najnovije digitalne alate da bi se omogućilo personalizovano studentsko iskustvo. Sledi uređena verzija našeg intervjua.

Martha Heller: Kako definišete digitalno na Univerzitetu Walden?

Karthik Venkatesh: Walden slavi 50 godina od kad je vodeći u онлајн učenju i obrazovanju na daljinu, tako da digitalno za nas nije novost. Digitalno je otprilike ono mesto odakle krećemo da bismo zadovoljili potrebe naših studenata i fakulteta, a strategija se sastoji od tri kategorije.

Prva je personalizacija po meri. Jedan od naših prioriteta je da omogućimo uspeh naših učenika pomažući im da ostanu usredsređeni na učenje. To činimo nudeći samoposlužne alate, kontekst i izbor, kao i stvaranjem osećaja zajedništva sa univerzitetom. Cilj nam je da našim studentima pružimo tehnološke alate koji im pomažu da stalno uče, da diplomiraju i postanu deo Walden zajednice nakon završetka studija.

Drugi veliki segment naše digitalne strategije su podaci, koje nazivamo podacima kao uslugom – presudno je duboko razumevanje naših učenika i njihovih potreba, tako da možemo da im pružimo pravu pomoć u pravo vreme. Razvili smo niz iskustava i koristimo podatke iz naših sistema da bismo identifikovali šta naši studenti traže i usredsredili se na razvoj sposobnosti koje će im to omogućiti.

Jedan od primera je Charlotte, Walden-ov samouslužni digitalni asistent. Na osnovu pregleda naših podataka shvatili smo da naši studenti žele mogućnost dobijanja pomoći na zahtev kada im je potrebna. Pomoću Charlotte naši studenti mogu sami da se uslužuju i automatski dobiju podršku za razne stvari, bez potrebe da zovu i razgovaraju sa stručnjakom.

Treće područje se tiče oblaka i digitalne radne snage. Kao deo našeg neprekidnog razvoja ka prihvatanju novih tehnologija za poboljšanje moći i efikasnosti obrazovanja, preselili smo tokom poslednjih nekoliko godina našu infrastrukturu u oblak. To nam je omogućilo da se brzo prebacimo ka 100% rada na daljinu kada nas je pogodio COVID-19. Temeljenje prisustva u oblaku i rada na tome da naša arhitektura postane u potpunosti izvorno pravljena za oblak pomaže nam da u realnom vremenu zadovoljimo potrebe studenata i fakulteta.

Dajte neki primer personalizacije po meri.

Primer personalizacije po nivoima bilo bi to što Waldenovi studenti mogu da biraju svoju vrstu učenja između standardnog iskustva zasnovanog na kursevima, Walden-ovog učenja Tempo Competency-Based Learning ™ i mikro-učenja.

Još jedan primer visoke personalizacije bilo bi iskustvo koje naši studenti dobijaju kada se prijave na svoj studentski portal. Postoje različita personalizovana iskustva, kao što je njihova interakcija sa Charlotte. Još jedno studentsko iskustvo je sa Waldenov Doctoral Degree Coach ™, tehnološkim alatom za podršku doktorantima.

Alat za Doctoral Degree Coach prati kretanje studenta od rada na kursu sve do završetka doktorskog istraživanja. Pruža lako razumljive kontrolne liste iz kojih se vidi šta sledi i vremenski raspored napredovanja kako bi se studentu pomoglo da zna gde se nalazi na svom putu i ​​šta sledi. Takođe pruža ciljeve za praćenje prekretnica dok napreduju u svom doktorskom programu. Za fakultet, alat omogućava da se prati napredak studenata, tako da znaju kada i gde da im pruže smernice i pomoć u saradničkom okruženju.

Takođe sarađujemo sa nekim velikim tehnološkim kompanijama kako bismo izgradili personalizovanije iskustvo učenja. Program socijalnog rada Univerziteta Walden upravljao je iskustvom virtuelne realnosti (VR) sa Google-ovim Daydream-om i Cardboard-om kako bi se simulirala nepredvidiva okruženja poseta na licu mesta. Studenti Waldena mogu da iskuse simulacije stvarnih radnih scenarija bez potrebe da negde putuju, što je posebno korisno tokom pandemije COVID-19. Alat takođe omogućava studentima da istražuju i nauče razne metode za upravljanje teškim scenarijima socijalnog rada bez nanošenja štete sebi ili onima kojima pokušavaju da pomognu. Na osnovu uspeha tog upravljanja, Walden razvija više VR obuke u svom raznolikom kurikulumu.

Kako koristite veštačku inteligenciju na univerzitetu Walden?

VI je ključni deo naše celokupne strategije. Jedan od načina na koji koristimo VI je korišćenje tipičnih mogućnosti kao što je obrada prirodnog jezika (NLP) ili računarsko viđenje (Computer Vision) kako bismo pojednostavili našu sposobnost da efikasnije pružamo podršku učenicima. Charlotte je alat koji intenzivno koristi NLP, a računarsko viđenje se koristi u različitim robotskim procesima.

Druga oblast na koju se usredsređujemo je upotreba veštaćke inteligencije za poboljšanje učeničkog angažmana. Koristimo podatke kao što je učešće na času da bismo razumeli kako stoje naši učenici i da li postoje područja u kojima im treba pomoć. Zatim koristimo ove podatke za pokretanje akcija; za nastavnike to je usmeravanje pomoći, a za studente to pomaže da razumeju resurse kojima imaju pristup. Takođe osiguravamo da naši savetnici, stručnjaci i fakulteti razumeju kojim studentima je potrebna pomoć da bi mogli da im je pruže u realnom vremenu.

Gde sada kreće vaša strategija u oblaku?

Transformaciju i migraciju u oblak započeli smo pre nekoliko godina i trenutno u potpunosti koristimo javni oblak fokusiran na SaaS. Sada smo fokusirani na optimizaciju okruženja u oblaku kako bismo osigurali kontinuiranu isporuku. Sa bezserverskim i SaaS tehnologijama više nije potrebno da instaliramo aplikacije, što smanjuje troškove i omogućava nam da investiramo u tehnologije veće vrednosti. Takođe automatizujemo način na koji uvodimo softver za veću brzinu.

Gde koristite automatizaciju robotskog procesa?

Stvorili smo plan kako možemo da iskoristimo automatizaciju za postizanje dodatne efikasnosti u našem radu. U tome koristimo automatizaciju robotskog procesa (RPA). Na primer, neko od našeg osoblja trenutno mora da pročita i proceni svaki novi ugovor ili račun. Radimo na tome da iskoristimo RPA za tu vrstu zadatka. Oblasti poput obrade računa, upravljanja dokumentima i samousluživanja za prijavljivanje su neka područja u kojima RPA donosi značajnu vrednost za organizaciju.

Koje su tehnološke osnove vaše digitalne strategije?

Naša digitalna strategija fokusirana je na stvaranje onoga što nazivamo ekosistemom učenja i podrške, i on ima više nivoa. Cilj nam je da centralizujemo svu tehnologiju koja dolazi u dodir sa studentima da bismo mogli da se prilagođavamo i pružamo bogato iskustvo. Vezivno tkivo ili sloj međuopreme se oslanja na API (interfejs za programiranje aplikacija). Gradimo API-je koristeći koncept proizvoda. To nam omogućava da API-je tretiramo kao proizvode koji generišu vrednost i daju mogućnost višekratnog korišćenja.

U službi podrške prelazimo na SaaS i što je više moguće bez servera. Želimo da ti sistemi budu bogati podacima i da budu dostupni, tako da možemo da se povezujemo sa odgovarajućim sistemima i izvlačimo odgovarajuće podatke. Ovaj pristup daje nam ogromnu fleksibilnost da se skaliramo, prilagodimo i podesimo prema promenljivim potrebama univerziteta.

Koji model isporuke koristite da biste nove proizvode dali u ruke studentima?

Kada krenemo u rešavanje problema, diskusiju uvek započnemo tako da su u centru uvek studenti. Ovo univerzitetu pomaže u saradnji među odeljenjima i planiranju predstojećeg posla da bismo mogli da udovoljimo njihovim tehnološkim i IT potrebama.

Iz kulturološkog aspekta, radimo sa stanovišta proizvoda. Pre tri godine rekli bismo: „Izgradimo ovu novu funkciju“, jer smo bili organizovani oko sistema i timova. Radili bismo na osnovu sistema koji su oni podržavali, ali smo brzo shvatili da je to dovodilo do niza sistemskih silosa i nije bilo usklađeno sa najboljom praksom.

Nakon toga smo prešli na strukturisanje našeg modela oko tokova vrednosti. Imamo tokove vrednosti za zapošljavanje, za studentsko iskustvo, za nastavnike i za funkcije podrške. Na primer, u toku vrednosti studentskog iskustva imamo ljude iz SaaS-a, iz digitalnih i CRM timova.

Ključna tačka ove strategije bila je uspostavljanje grupe za upravljanje digitalnim proizvodima koja deluje kao kanal za naša različita odeljenja i sarađuje sa tehnološkim liderima u Waldenu. Grupa za digitalne proizvode utvrđuje povraćaj ulaganja za nova ulaganja, što znači da IT uvek zna na čemu treba raditi narednih 10 nedelja. To nam omogućava da planiramo 20 nedelja unapred, ili dva ciklusa, kako bismo postavili sve na mesto za isporuku sledećeg skupa digitalnih proizvoda.

Kada isporučimo novu mogućnost, cela organizacija razume vrednost koja se dobija ulaganjem u tu tehnologiju. Omogućava nam svima da zajedno slavimo uspehe i učimo iz izazova. Tako osiguravamo da naši studenti budu uvek u središtu našeg rada.

Izvor: CIO

6277-xa-kako-tehnologija-stvara-ekosistem-ucenja-na-univerzitetu-walden-xa