Name coding convention

 

Često se dešava da dođete u situaciju da morate da ponovo radite sa starim programskim kôdom. Zahvaljujući prethodnoj primeni neke konvencije vaš kôd će biti čitljiviji i jednostavniji za održavanje. Upotreba konvencije za dodeljvanje imena u početku zahteva od vas određeni napor ali se kasnije višestruko isplati.

Kakvu god notaciju u zadavanju imena da usvojite ili sami razvijete, najvažnije je da se dosledno držite toga. Šarenilo je najgora varijanta. Osim što zamara onog ko čita napisan kôd, može dovesti i do zabune.

Ovo je samo jedan predlog i to nepotpun, a za cilj ima da vam pokaže prednost neke vrste uniformnosti u zadavanju naziva tabelama, kolonam, promenljivim, konstantama….. Tipovi objekata i podataka su različiti od sistema do sistema za upravljanje bazama podataka. Ovaj se zasniva na MS Access-u.

Obzirom da govorimo o fizičkom nivou upotrebljavaćemo termine tabela i kolona.

Hijerarhijski objekti

TablestblXxxxXxxx
QueriesqryXxxxXxxx
FormsfrmXxxxXxxx
ReportsrptXxxxXxxx
MacrosmcrXxxxXxxx
ModulesbasXxxxXxxx

Kontrolni objekti

LabelslblXxxxXxxx
Text BoxestxtXxxxXxxx
Option GroupsopgXxxxXxxx
Toggle ButtonstgbXxxxXxxx
Option ButtonsopbXxxxXxxx
Combo BoxescboXxxxXxxx
List BoxeslstXxxxXxxx
Command ButtonscmdXxxxXxxx
ImagesimgXxxxXxxx
Unbound Object FrameuofXxxxXxxx
Bound Object FramebofXxxxXxxx
Page BreakpgbXxxxXxxx
Tab ControlstabXxxxXxxx
Sub FormssbfXxxxXxxx
Sub ReportssbrXxxxXxxx
LineslinXxxxXxxx
RectanglesrctXxxxXxxx

Saveti:

– imena od više reči pisati spojeno : frmPokretanjeKnjizenja

– nazive tabela pisati u jednini : tblPredmetPoslovanja

– nazive kolona primarnog ključa pisati sa
prefiksom pkey i u jednini sa sufiksom  ID : pkeyArtikalID

– nazive kolona prenesenog (spoljnog) ključa
pisati sa prefiksom fkey i u jednini sa sufiksom ID : fkeyArtikalID

– nazive ostalih kolona pisati takođe u jednini DatumPromene

– akcionim upitima davati nazive u
zapovednom načinu : qryObrisiZapise

Prefiksi za neke tipove podataka u imenu kolone

str – String (Text)

int – Integer

lng – Long Integer

sng – Singl
dbl – Double
mem – Memo
dtm – Date

cur – Currency

atn – AutoNumber

ysn – Yes/No

ole – OLE Object

hyp – Hyper Link

lkp – Lookup Wizard

Ovo ima dobru stranu jer pri čitanju kôda znate tačno kojeg je tipa

Primer : atnRedniBroj, dtmOdDatuma, strPrezime, intBrojac, memOpis,
ysnKnjizeno, curCena…………

A možete stavljati i “underscore“ između prefiksa i imena kolone.

Primer:
atn_RedniBroj, dtm_OdDatuma, str_Prezime, int_Brojac, mem_Opis,
ysn_Knizeno, cur_Cena……

Ako ostanete pri prvoj varijanti nije loše da  underscor (_) upotrebite tako da prvo napišete tri velika slova tabele, kojoj kolona pripada, potom (_), a iza toga tip i naziv.

Primer za tabelu Osoba:

OSB_ atnRedniBroj, OSB_dtmOdDatuma, OSB_strPrezime.

Na ovaj način će se svuda znati (programski kod, reference u upitima….), osim osnovnog imena, kojoj tabeli kolona pripada i koji je tip podatka u tabeli.

Sufiksi za promenljive

– staviti  underscore iza naziva promenjive : promenljiva_

Naravno ovo sve može i sa (_) u prefiksu. _promenljiva

Konstante obeležavajte sa prefiksom con. Recimo: conPi = 3.14159265358979

Savet : Za manje projekte koje radite sami možete razviti i usvojiti neku sopstvenu Name coding konvenciju koristeći se prethodnim predlozima. Ako budete deo tima u nekoj firmi moraćete prihvatiti njihov način. U savkom slučaju najgora je varijanta ne upotrebljavati nijednu konvenciju ili je se pak ne držati dosledno i ne ostavljati iza sebe dokumentaciju o projektnom zadatku jer se to pre ili kasnije „obije o glavu“ onome ko održava poslovni informacioni sistem.

Za više informacija (Potražite na internetu termine: Redikova konvencija, mađarska notacija, ili brazilska notacija.

Autor: Miroljub Zahorjanski

2182-name-coding-convention