Razlika između Informacionih tehnologija i Računarskih nauka

U samoj osnovi, Računarske nauke i Informacione tehnologije se ne razlikuju kada se pominju uopšteno, a za to postoji dobar razlog: mnogi ljudi smatraju da to znači manje više isto. Međutim, u strogoj računarskoj terminologiji, ta dva izraza se zaista razlikuju.

Računarske nauke se odnose na procese koji se koriste za izradu upotrebljivih računarskih programa i aplikacija zajedno sa svom teorijom koja stoji iza tih procesa. Na drugoj strani, Informacione tehnologije se odnose na primenu računarskih programa u rešavanju poslovnih procesa, tj. na primenu tehnologije u poslovanju. Informacione tehnologije su veoma široke u smislu opsega zato što se primenjuju praktično na svaku vrstu procesa koji može da zahteva automatizaciju, počevši od poslovanja, naučnog istraživanja do muzičke industrije, telekomunikacija i bankarstva.

Ova dva izraza mogu takođe da se razlikuju u zavisnosti od škole ili fakulteta, gde u nekim školama koriste jedan od ovih izraza za nastavni predmet u kojem su kombinovani moduli iz Informacionih tehnologija i iz Računarskih nauka. U školama koje su pretežno inženjerski usmerene, koristiće izraz računarske nauke kao ‘kišobran’ za svu teoriju koja se odnosi na informacione tehnologije. U tim slučajevima, oni izraz ‘računarsko inženjerstvo’ obično koriste za proces izrade računarskih programa, kako na sistemskom tako i na aplikacionom nivou.

Skoro u svim školama, predmet računarskih nauka obuhvata učenje o računarskom programiranju što znači učenje osnova metodologije programiranja, struktura podataka, algoritama, teorije kompleksnosti pa sve do učenja kako funkcioniše operativni sistem, mada se u predmetu računarskih nauka, programiranje nižeg nivoa obično ne izučava toliko detaljno kao u predmetu računarskog inženjerstva.

Posmatrajući računarstvo u globalu, najbolje je da ove izraze organizujemo hijerarhijski. Na nižem nivou imamo računarsko inženjerstvo koje se na nivou ‘čipova’ bavi unutrašnjim strujnim kolima, strujom i elektronikom računara. Sledi nivo računarskih nauka koji je dosta širok, pošto će računarski naučnik zaista biti upoznat sa materijom nižeg nivoa u računarskom inženjerstvu, a takođe i sa programiranjem višeg nivoa koje se povezuje sa čipovima i kolima kako bi mašine radile. Zatim su na višem nivou Informacione tehnologije koje se koncentrišu na proučavanje aplikacija ili rešenja razvijena na prethodnom nivou. Informacione tehnologije pronalaze načine da se ta rešenja integrišu u radni okvir poslovanja.

Rezime:

1. Računarske nauke se odnose na procese koji se koriste za izradu računarskih programa, dok se Informacione tehnologije odnose na primenu tih programa u poslovanju.

2. U računarskoj terminologiji, Računarske nauke su na ‘nižem nivou’ dok su Informacione tehnologije na višem nivou.

3. Informacione tehnologije integrišu računarske nauke u svet poslovanja, kada su potrebna automatizovana rešenja.

4. Računarski naučnici treba da poznaju funkcionisanje računara na nižem nivou dok za Informacione tehnologije to nije neophodno.

2065-razlika-izmedju-informacionih-tehnologija-i-racunarskih-nauka