Razvoj aplikacija je i dalje težak proces, pokazuje istraživanje

Rad na projektima nastavlja da se gomila, a potrebe za integracijom se sve teže kontrolišu. Ako želite da shvatite kako IT menadžeri vide svoje procese razvoja aplikacija, pitajte ih kako ide. Uobičajen odgovor će biti da je sam proces razvoja aplikacija i dalje previše težak, a integracija u sve složenijem okruženju je veća glavobolja nego ikada ranije. Skoro svi IT menadžeri, 93 posto, priznaju da bi njihov proces razvoja aplikacija „mogao biti efikasniji“. Ovo su neki od rezultata iz nedavnog anketiranja 650 IT rukovodilaca koje je sprovela kompanija MuleSoft, koji nalaze da procesi razvoja nisu uvek bez problema. Na primer, 83 procenata IT menadžera kaže da njihova organizacija ne koristi uvek softverske resurse kada je u pitanju razvoj novih proizvoda i usluga. Pored toga, za ponovno korišćenje u razvoju softvera je dostupna samo jedna trećina internih IT softvera i komponenti.

Ipak, gotovo svi anketirani IT menadžeri kažu da raste broj projekata koji se traži od njih u njihovoj organizaciji; u proseku, prijavili su 27 odsto povećanja projekata od prošle godine. Dvanaest procenata kaže da se njihova radna opterećenja čak povećavaju i za više od 50 procenata. Istovremeno, dve trećine IT menadzera priznaju da nisu mogli da isporuče sve projekte koje su im tražili prošle godine. U proseku, IT menadžeri nadgledaju najmanje 1.020 aplikacija.

Uprkos velikom broju aplikacija, relativno mali broj (29%) je integrisan ili međusobno povezan. Značajan broj (81%) IT menadžera priznaje da je „integracija od tačke do tačke stvorila neke od najvećih glavobolja koje su njihove organizacije ikada videle“, dodaje se u izvještaju istraživanja. Isti procenat se takođe slaže da integracija od tačke do tačke treba da se izbaci i to što pre. Previše vremena se troši na jednokratne projekte povezivanja koji troše energiju potrebniju za produktivnije poslove.
IT menadžeri kažu da i dalje troše većinu (63%) svog vremena na održavanje postojećeg, u odnosu na inovacijske i razvojne projekte.

Postoje načini za poboljšanje stvari, a IT menadžeri su uopšteno saglasni sa nekim načinima za to. Za početak, 93 procenta veruje da će samouslužni IT biti od ključne važnosti za njihov uspeh u digitalnoj transformaciji.

API-ji se takođe smatraju načinom za brzo sklapanje aplikacija i funkcija. Među organizacijama koje poseduju API-je, više od polovine (58%) uspeva da ih koristi za povećanje produktivnosti; dok skoro polovina (48%) kaže da su im pomogli da povećaju inovacije. Dodatne pogodnosti uključuju povećanje angažovanja i saradnje zaposlenih (43 procenta), i brže zadovoljavanje poslovnih potreba (35 procenata). Značajno, 35 procenata takođe kaže da su API-ji pružili mogućnost povećanja IT samousluživanja.

U toku je i fundamentalan rad na unapređenju pružanja IT usluga organizacijama. Najveća inicijativa u ovom trenutku, prema istraživanju MuleSoft-a, nalazi se u modernizaciji zastarelih sistema, koje je pomenulo 36 procenata. Pošto je modernizacija zastarelog široka tema, može se pretpostaviti da obuhvata niz aktivnosti, od podizanja pozadinskih aplikacija na oblak i veb sajtove do migracije COBOL koda na nove platforme. Oh, i implementacije otvorenog koda. Dodatne inicijative navedene u anketi uključuju integraciju SaaS aplikacija (32%), ulaganje u mobilne aplikacije (30%) i migriranje aplikacija u oblak (31%).

Izvor: ZDNet

4778-xa-razvoj-aplikacija-je-i-dalje-tezak-proces-pokazuje-istrazivanje-xa