Skrivene zamke odlaska u slobodne IT profesionalce

Nezavisnost ima svoje prednosti i mane. IT profesionalci pružaju savršene savete o izazovima odlaska u frilansere. Život nezavisnog IT izvođača zvuči dosta atraktivno: sloboda izbora klijenata, slobodno raspolaganje vremenom i sloboda određivanja cena, a kucate kôd na plaži. Ali sva ta sloboda ima svoju cenu. Sigurno, poznavanje nekih veština može IT slobodnjaka učiniti atraktivnim na tržištu, ali u samostalnom radu postoje prepreke. Što bolje poznajete izazove i šta treba da uradite da biste ih savladali, bolje će vam biti šanse da uspete kao IT slobodnjak. Razgovarali smo sa velikim brojem sadašnjih i bivših IT frilansera kako bi saznali od njih za skrivene probleme odlaska u slobodnjake. Evo šta su rekli i kako je najbolje preduprediti nedostatke slobode.

Prodajete se izdaleka

„Ovo se pogoršava u IT svetu, jer ćete najčešće raditi na daljinu“, kaže Brattoli, koji je tokom cele svoje IT karijere povremeno radio kao slobodnjak. „Tehnologija je divna jer nam omogućava da radimo sa bilo kog mesta sa internet konekcijom. Ali još uvek vredi upoznati se licem u lice, a mnoge kompanije teško poveruju nekome koga nisu sreli. “

Da bi se pobedili ti izazovi, Brattoli preporučuje putovanje na lice mesta što će pomoći da vas angažuju; predlaganje različitih rešenja po različitim cenama za isti za projekat; i konstantnu komunikaciju nakon što dobijemo angažman, za što bolje upravljanje očekivanjima.

Borba sa sporazumima o kojima se ne pregovara

Većina kompanija ima standardne ugovore za zaštitu tajnosti i za ograničavanje konkurencije. Ovakvi obrasci obično se ne mogu menjati, čak i za zaposlene sa punim radnim vremenom, kaže Stanley Jaskiewicz, poslovni advokat u Spector Gadon & Rosen, koji zastupa IT zaposlene i frilansere.

Potpisani obrazac može sprečiti frilansera da ostvari buduće mogućnosti zapošljavanja ili može da zahteva od frilansera da vlasništvo nad proizvodom preda poslodavcu, bez srazmerne nadoknade za ono od čega frilanser odustaje. „Frilanser mora da vodi pažljivu evidenciju – i stalno je nadograđuje – o ograničenjima na koja je pristao“, kaže Jaskiewicz.

Alternativa je da platite advokata da proverava svaki novi posao u odnosu na sve prethodne sporazume, što je ekonomski nerealno za većinu frilansera.
Suočavanje sa protivnicima IT-a

Mnogi ljudi „jednostavno ne shvataju ili ne veruju u IT“, kaže Marc Veaver, IT konsultant koji je nedavno formirao sopstvenu kompaniju za pružanje rešenja za bazu podataka u oblaku. Ovo nepoverenje je još izraženije kada želite da promenite način na koji se stvari rade – čak i ako je to deo vašeg ugovora.

„Ljudi odmah počinju da paniče“, kaže Weaver. „Oni bi radije zadržali bolno usporeni ručni proces u kojem su potrebne svakodnevne intervencije, nego onaj koji se automatski odvija i retko se kvari.“ „Postići da ljudi shvate taj koncept je stvarno težak posao“, kaže on. A novi proizvodi se ne objašnjavaju na jednostavan način koji većina ljudi razume. “

Izdržati surovu realnost i pribavljati nove poslove

Pružanje IT ekspertiza, kao i druge vrste frilansiranja, može biti bogato ili bedno. „Na prvi znak ekonomske krize, projekti se otkazuju ili odlažu, a konsultanti za informacione tehnologije se otpuštaju ili se ne angažuju“, kaže Veaver.

Mnoge kompanije još uvek imaju staromodan stav da je IT deo troškova, a ne profita, pa su kao takva, IT odelenja uvek jedno od prvih mesta na koje ljudi pogledaju kada žele da „smanje troškove“, dodao je Weaver.

„Inženjeri bi uglavnom voleli kad bi dobili skup zahteva, isporučili projekat i dobili ček u pošti“, kaže Akhtar. „Ali slobodnjak mora da uradi mnogo više od samog kodiranja, jer mora da ide u potragu za novim projektima, razgovara o mapama projektnih puteva i pregovara o uslovima plaćanja.“

Držanje koraka sa tehnološkim promenama

Kao što svako u IT-u zna, tehnologija i kako se ona koristi stalno se menja. Frilanseri imaju posebne teškoće kada je u pitanju ostajanje u toku sa promjenljivim tehnologijama. „Resursi koji su na raspolaganju slobodnjaku možda nisu dovoljni da se on obuči za novu tehnologiju, niti da usvojenu obuku sprovodi u praksi u poslovnom okruženju“ kaže Scott Smith, koji je radio kao nezavisni IT programer i konsultant za baze podataka i trenutno je viši administrator baze podataka u uTest zajednici za testiranje softvera. Da ne bi zaostao, Smith učestvuje na onlajn vebinarima i forumima unutar i izvan zajednice uTest-u.

Usklađivanje agilnog razvoja i ugovora sa fiksnom ponudom

Mnoge kompanije usvojile su agilne razvojne metodologije kako bi brže obnavljale svoje projekte u nadi da će dobiti konkurentsku prednost. „To je povoljno za programere – kako za one sa punim radnim vremenom tako i za frilansere“, kaže Damien Filiatrault, izvršni direktor i osnivač mreže Scalable Path, sa više od 1000 slobodnih programera. „Potražnja je velika, snabdevanje je čvrsto, a projekti su brojni.“

U savremenom razvoju softvera, najbolje je da izvođač softvera radi na sat, a ne sa fiksnom ugovornom cenom.

Suočavanje sa problemima komunikacije

Čak i unutar iste kompanije, IT ljudi i oni van IT odelenja često ne komuniciraju dobro jedni sa drugima. Ponekad izgleda kao da ne govore istim jezikom. Ovo može biti problem za frilansere koji pokušavaju da ostanu sinhronizovani sa klijentima. Na primer, jedan klijent je mislio da smanjenje mogućeg broja prodatih stavki na njegovoj veb stranici sa 20 na 10 treba da smanji cenu projekta na polovinu. Frilenseru je teško da objasni klijentu da to ne utiče na cenu projekta.

Upravljanje vremenom

„Kada počnete da razvijate svoj posao, upravljanje vremenom postaje ključno“, kaže Brattoli. „Da biste rasli, potrebno je da upravljate svojom punim radnim vremenom, svojim trenutnim projektima za frilansing, rastom svog posla, obukom i vašim ličnim životom.“ Oni koji rade sami treba mudro da koriste svoje vreme. „Veliki broj zadataka u IT svetu ide tako da se radi nekoliko stvari, čeka se neko vreme, a onda se radi dalje“, kaže Brattoli. „Umesto da pretražujete Internet bez svrhe svaki put kada dobijete slobodno vreme, učite nešto, čitajte neke blogove. Obučavajte se. U onim danima kada nemate ništa, podnesite ponude za neke poslove na mreži, proširite svoju mrežu LinkedIn-a, planirajte svoju večeru. Mudro korišćenje vreme može mnogo da ublaži stres. “

Izvor: IT World

4474-xa-skrivene-zamke-odlaska-u-slobodne-it-profesionalce-xa