Tajne uspešnih digitalnih inovacija

Cilj svakog inovativnog napora je isporučivanje poslovne vrednosti i konkurentske prednosti. Dva IT lidera dele svoje tajne za zadovoljavanje tih mera. U čemu je tajna sjajnih inovacija? Najuspešnije organizacije došle su do jednostavne formule: započnite od poslovne osobe koja ima „pravi“ poslovni problem, udružite je sa IT osobom koja razume kako poslovne tako i inovativne tehnologije, dodajte stručnjaka tehnologa fokusiranog na cilj i na kraju, podstaknite njihovu kolektivnu maštu na izmišljanje novih načina da se nauka i tehnologija primene na rešavanje problema na načine koji nisu još otkriveni. Zatim, učinite postupak ponovljivim.

Pravi problem je onaj u kome se radom inovacionog tima povećava vrednost i gde poslovni rezultati donose veliku potražnju, skalabilne multiplikatore vrednosti. Istovremeno, poslovni ishodi donose održivu vrednost tako što inovacioni jaz šire mogućnostima koje konkurencija ne može da ponudi.

Identifikovanje pravog problema u firmi Georgia-Pacific

Michael Carroll, potpredsednik odeljenja za inovacije i operativnu izvrsnost u firmi Georgia-Pacific, opisuje probleme koji su ometali ranije procese inovacija u kompaniji. „U prošlosti smo imali isprekidan proces u kome ste morali tačno da znate šta želite da uradite“, objašnjava on. Carroll je postavio svojim timovima izazov da pokažu kako mogu da izračunaju tačan povraćaj ulaganja za nešto što nikada ranije nisu radili; oni to jednostavno nisu mogli.Od tada je Carroll uveo novi pristup inovacijama. „Kada smo uzeli tržišno zasnovane principe upravljanja i primenili ih na inovacije, počeli smo drugačije da razmišljamo“. Jednostavno je, kaže, a postupak započinje sa dva pitanja: Koje su bolne tačke kupca i kako ih rešiti?

Kada kompanija najpre definiše probleme kupca, poslovni ishodi koji kupcu donose vrednost postaju polazna tačka svake inovacije. Međutim, kompanija još uvek mora da odluči da li postoji dovoljna korist da se preuzme problem nekog datog kupca. Kada tim u Georgia-Pacific odlučuje o potencijalnom projektu, on pita: „Dobijamo li prednost ako to učinimo?“ „Samo zato što se na nečemu možete zaraditi, ne znači da to morate učiniti“, objašnjava Carroll. „Kada uzmete u obzir razliku između bavljenja nečim na čemu biste mogli zaraditi i nečim u čemu dobijate prednost, oportunitetni gubitak može biti ogroman.“ Georgia-Pacific daje prioritet inovacijama „očigledne prednosti“.

Svrhovito rangiranje prioriteta u Merck Manufacturing IT

Michele D’Alessandro, potpredsednica i direktorka tehničke službe, odeljenja za proizvodnju IT-a u kompaniji Merck & Co., nadgleda tim koji se udružuje sa preduzećima na čelu zajedničkog stvaranja inovativnih digitalnih rešenja. Proces za odabir pravih inovativnih projekata je u kompaniji evoluirao tokom poslednjih nekoliko godina. „Najpre smo počeli da dopuštamo bujanje oportunističkog rada: hteli smo da promovišemo ideju da svako može biti inovator i da svako može da zauzme inovatorski način razmišljanja“, objašnjava D’Allesandro. „Verujemo da se najbolja rešenja problema obično rađaju tamo gde problemi postoje, pa smo u početku podstakli ujedinjavanje ideja koje se ubacuju u „rezervoar inovacija “ – i ideje su se u njega ulivale. Mada je to pomoglo jačanju shvatanja da svi inoviraju i razmišljaju o sledećoj najboljoj stvari koja će dovesti do poslovne vrednosti, stvorilo se i puno individualizovanih investicija“.

Kompanija se razvila do tačke gde u poslednje dve godine izričito vodi program odozgo prema dole oko digitalnih inovacija sa svrsishodnijim procesom postavljanja prioriteta. „Dajemo prednost ulaganjima koja imaju najveću primenljivost u celoj kompaniji“, objašnjava D’Alessandro. „Nismo zaustavili unos ideja odozdo prema gore, ali smo svakako prigušili očekivanja: umesto toga uzimamo najveće i najbolje ideje i kladimo se na njih.“ Kompanija je stvorila telo za digitalno upravljanje koje uređuje digitalni portfolio radi usmeravanja tih ulaganja kroz rigorozan proces zasnovan na merenju ostvarivanja vrednosti. D’Alessandro opisuje mere ostvarivanja vrednosti na sledeći način: „Mere nisu sve kvantitativne, što je stvorilo veliku raspravu kod nas, jer svaka metrika ostvarivanja vrednosti na kraju mora da se svede na doprinos u novcu ili na merljivu efikasnost broja zaposlenih. Da bismo osigurali da se automatski ne degradiraju dobri projekti koje je teško kvantifikovati, imamo robustan način na koji merimo vrednost.“ Merck ima stav da projekti s merljivim prednostima obično dobijaju puno finansiranje. Inače, projekti dobijaju profil finansiranja „dokaz vrednosti“ i dobijaju puno finansiranje tek nakon što se vrednost dokaže.

Inoviranje za prednost

Izvlačenje jasne poslovne prednosti je glavni zgoditak na kraju svakog inovativnog poduhvata, ali uspostavljanje procesa da bi se to postiglo zahteva vreme i brigu. Sledeća tri koraka usmeriće vašu organizaciju ka uspehu u inovacijama:

• Identifikujte inovativne projekte koji kupcu pružaju stvarnu prednost po čistim finansijskim pokazateljima povraćaja ulaganja.
• Uspostavite formalne mere ostvarivanja vrednosti za rangiranje projekata u portfelju inovacija i oslobađajte sredstva na osnovu dokaza o vrednosti.
• Sve napore procenite vrednošću koja se dobija za trud.

Izvor: CIO

6022-xa-tajne-uspesnih-digitalnih-inovacija-xa