Excel – informacione formule

IsLogical

Funkcija IsLogical spada u informacione formule, jer služi za proveru da li se u određenoj ćeliji nalazi neka logička vrednost ili ne. Logičke vrednosti mogu uzeti vrednosti tačno i netačno (TRUE i FALSE). Drugim rečima, funkcija IsLogical će vratiti vrednost TRUE ukoliko se u ćeliji nalazi neka logička vrednost, i FALSE ukoliko se ne nalazi.

Sintaksa:

= ISLOGICAL (Value)

· Value – Odnosi se na ćeliju koju treba proveriti ili tekst.

TRUE=ISLOGICAL(A1)TRUE
1234=ISLOGICAL(A2)FALSE
Računarski fakultet=ISLOGICAL(A3)FALSE
FALSE=ISLOGICAL(A4)TRUE
TRUE1=ISLOGICAL(A5)FALSE

IsNumber:

Funkcija IsNumber je funkcija koja je veoma slična funkciji IsLogical, kao i svim drugim IS funkcijama. Ova funkcija nam služi da odredimo tip podatka u odredjenoj ćeliji. Ovu funkciju ćemo koristiti onda kada želimo da proverimo da li se u nekoj ćeliji nalazi brojevna vrednost ili nešto drugo (tekst, logička vrednost, datum…). Ako je podatak u ćeliji broj dobićemo rezultat TRUE, a u suprotnom funkcija IsNumber vraća rezultat FALSE.

Sintaksa:

= ISNUMBER (Value)

· Value: Odnosi se na ćeliju koju treba proveriti.

1234=ISNUMBER(A8)TRUE
Računarski fakultet=ISNUMBER(A9)FALSE
1.1.2022.=ISNUMBER(A10)FALSE
TRUE=ISNUMBER(A11)FALSE
-9,1839=ISNUMBER(A12)TRUE

Funkcija ISODD

Ovu funkciju ćemo koristiti ako želimo da proverimo da li je neki broj neparan. Ona nam daje logičku vrednost TRUE ako je broj neparan, odnosno FALSE ako je broj paran.

Sintaksa:

ISODD(number)

· Number je vrednost koju testirate ili ćelija koju testiramo. Ako se ne radi o celom broju, decimale se odbacuju.

Ova funkcija je veoma slična funkciji ISEVEN, koja radi po istom principu samo što proverava da li je broj paran.

-1=ISODD(A1)TRUE
2,5=ISODD(A2)FALSE
3=ISODD(A3)TRUE
abcd=ISODD(A4)#VALUE!

Funkcija ISERROR

Ovu funkciju ćemo koristiti ako želimo da proverimo da li je neki rezultat tačan ili ne, takođe možemo da je koristimo da proverimo bilo koju grešku koju Excel proverava (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!). Ova funkcija nam daje logičku vrednost true ako je došlo do greške i false ako nema greške.

Sintaksa:

ISERROR(value)

· Value je vrednost koju testirate ili ćelija koju testiramo.

5+5FALSE
6<9FALSE
5/0TRUE

NA
Ova funkcija spada u grupu informacionih funkcija, koja vraća error vrednost #N/A. #N/A je pogrešna vrednost, tj. ona označava to da nam nije dostupna uopšte vrednost date ćelije ili više ćelija. Upotrebljava se kao oznaka praznih ćelija. Kucanjem NA u ćeliju u kojoj nemamo unetu vrednost, mi izbegavamo problem nenamernog uračunavanja praznih ćelija u drugim funkcijama. Kada se formula odnosi na ćeliju koja sadrži #N/A, formula se nama vraća kao povratna error vrednost tj. pogrešna i nepostojeća vrednost.

Sintaksa

NA()

Ova funkcija nema argumente.

Funkcija N

Ova funkcija vraća vrednosti ćelije pretvorene u brojeve, ali pod određenim uslovima. Ukoliko funkciju N koristimo na nekoj ćeliji u koju je smeštena brojna vrednost, funkcija će kao rezultat vratiti taj isti broj, ukoliko je koristimo na nekom datumu, rezultat koji nam se „vraća“ je serijski broj tog datuma, za logičke vrednosti dobijamo 0 ili 1 kao rezultat (za true 1, a za false 0), ukoliko koristimo bilo šta drugo vratiće nam se 0.

Sintaksa:

N(value)

· Value je vrednost koju želite pretvoriti u broj.

Napomene:

Nije potrebno raditi funkciju N u formuli, jer Microsoft Excel, prema potrebi, automatski pretvara vrednosti. Ova je funkcija ugrađena zbog kompatibilnosti s ostalim programima za računske tabele.

Excel posmatra datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u računima. Prema zadatom, 1. januar 1900. serijski je broj 1, a 1. januar 2008. serijski broj 39448 jer se nalazi 39 448 dana iza 1. januara 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugi zadati datumski format.

7=N(A1)7
Fakultet=N(A2)0
TRUE=N(A3)1
FALSE=N(A4)0
21.4.2011=N(A5)40654

Funkcija TYPE

Ova funkcija nam vraća numeričku vrednost u zavisnosti od toga šta posmatramo. Ukoliko funkciju primenjujemo na brojeve dobićemo rezultat 1, ako se primenjuje na tekst vraća 2, za logičke vrednosti dobijamo 4, za greške 16, a za polje 64. Ovu funkciju treba koristiti kada ponašanje drugih funkcija zavisi od vrednosti vrsti u određenoj ćeliji.

Sintaksa:

TYPE(value)

· Value može biti bilo koja Microsoft Excel vrednost, na primer broj, tekst, logička vrednost.

Napomene:

Funkcija TYPE vrlo je korisna kada upotrebljavate funkcije koje mogu prihvatiti različite vrste podataka, npr. ARGUMENT i INPUT. Koristite TYPE kako biste otkrili koju je vrstu podataka funkcija vratila. Ne možete koristiti TYPE za otkrivanje podatka sadrži li ćelija formulu. TYPE samo određuje vrstu konačne ili prikazane vrednosti. Ako je vrednost referenca prema ćeliji koja sadrži formulu, TYPE vraća vrstu konačne vrednosti formule.

2,6=TYPE(A1)1
-11=TYPE(A2)1
RAF=TYPE(A3)2
TRUE=TYPE(A4)4
FALSE=TYPE(A5)4
#N/A=TYPE(A6)16

2116-excel-informacione-formule