Excel – pregled grafikona i osnove korišćenja

Dijagram (Chart) je grafički prikaz vrednosti koje smo uneli u određenu tabelu. Dijagram je direktno povezan sa podacima iz tabele, što znači da će se svaka promena podataka direktno odraziti na njegov izgled. To takođe funkcioniše obrnuto, dakle ako pokušamo da povećamo neki deo dijagrama podaci u ćeliji će se takođe povećati. Da bi bilo moguće napraviti dijagram, moramo imati podatke na osnovu kojih bi on mogao biti formiran.

1Na slici se nalazi jedan od mnogih izgleda dijagrama koje možemo koristiti.

Vrste dijagrama

Postoji dosta vrsta dijagrama kojima možemo predstaviti naše podatke.

 • Nabrojaćemo nekoliko vrsta:
 • Stubičasti dijagrami
 • Linijski dijagrami
 • Kružni dijagrami
 • Trakasti dijagrami
 • Oblasni dijagrami
 • XY dijagrami
 • Berzanski dijagrami
 • Površinski dijagrami
 • Prstenasti dijagrami
 • Dijagrami sa mehurićima
 • Radarski dijagram

Ako korisnik nije zadovoljan nijednim od ovih stilova dijagrama može lako sam stvoriti stil koji mu odgovara. Na donjoj slici je prikazan ribon u kom možemo kreirati svoj tip dijagrama.

2

Korišćenje dijagrama

3Kako bi se predstavili određeni podaci pomoću dijagrama, prvo se ti podaci moraju upisati na radni list,a zatim i selektovati deo za obradu.

Ulaskom na traku „Insert“ može se videti deo pod nazivom „Charts“, gde korisnik može da bira određenu vrstu dijagrama ili da napravi dijagram koji mu odgovara.

Takođe se može kombinovati više grafikona. Ulaskom na opciju „Recommended charts“ pa „All charts“ vide se nabrojane sve vrste dijagrama kao i poslednja opcija „Combo“, u kojoj korisnik vrlo lako može da kombinuje i napravi dijagram koji mu najvernije predstavlja unete podatke.

Elementi dijagrama

U dijagramu postoji jako puno elemenata. Neki elementi se pojavljuju automatski, a neki stavljaju po potrebi. Elementi se lako mogu pomerati sa jednog mesta na drugo, uvećati ili smanjiti. Takođe određeni elementi se mogu skloniti sa dijagrama.

 1. Područije dijagrama
 2. Područije crtanja na dijagramu
 3. Podaci nacrtani na dijagramu
 4. Vodoravne(ose kategorije) i vertikalne(ose vrednosti) duži na osnovu kojih se podaci crtaju na dijagramu
 5. Legenda grafikona
 6. Naslov dijagrama i osi koje možete koristiti na grafikonu
 7. Natpis nad podacima koji može koristiti kao komentar za određen podatak

4

Kružni dijagrami

Kružni dijagrami su jedan od najpopularnijih načina da slikovito predstavimo podatke. Oni prikazuju veličinu stavki u jednoj grupa podataka, proporcionalno zbiru stavki. Tačke podataka na kružnom grafikonu prikazuju se kao procenat celog kruga. Ovakva vrsta dijagrama se uglavnom koristi ako imamo samo jednu vrstu podataka koju želimo da prikažemo, ili ako nijedna od vrednosti nije negativna.I kada broj podataka koji želimo da prikažemo nije veći od sedam.

Postoji dosta podtipova kružnog grafikona. Kao primere možemo navesti kružni dijagram prikazan u 3D, višestruki kružni dijagram koji je jako koristan ako se određeni podatak treba detaljnije prikazati svojim posebnim kružnim dijagramom, kao i njemu vrlo slična traka kružnog dijagrama.

Još jedan od podtipova kružnog dijagrama su rasparčani kružni dijagram i rasparčani kružni dijagram u 3D. Ovi dijagrami se koriste da bi se naglaila individualna vrednost pojedinačne vrednosti.

5

Trakasti dijagrami

Trakasti dijagrami su dijagrami u kom su podaci poredjani po kolonama ili redovima i koriste se uglavnom za međusobno poređenje.

6

Trakasti dijagrami takođe imaju podtipove a jedan od njih su grupisani trakasti dijagrami i naslagani trakasti dijagrami. Grupisani trakasti dijagrami služe za poređenje podataka u više različitih kategorija, dok naslagani trakasti dijagrami prikazuju odnos pojedinačnih stavki u odnosu na celinu.

78

3949-xa-excel-xa-pregled-grafikona-i-osnove-koriscenja