Photoshop – Efekat šareni kvadratići

Korak 1:

Kreirati dokument 1000 x1000 piksela, možete koristiti i druge dimenzije ali mora da bude kvadrat da bi tutorijal uspeo. Iz menija View izaberite Rulers, ili prečica Ctrl+R (Win) / Command+R (Mac). Desni klik na lenjir i iz padajućeg menija biramo Percent (procente). Pomoću lenjira (izvlačenjam) napravite mrežu na svakih 10 % horizontalno i vertikalno.

   border=

(izgled nakon prvok koraka)

Korak 2:

Napravite novi sloj i nazovite ga Grid. Pošto smo podelili dokument pomoću lenjira to je samo vizuelna podela tj da nama korisnicima olakša, ta podela se neće videtni ako štampamo ili snimamo dokument. Da bismo omogućili da je mreža vidljiva koristićemo sledeće alate Single Row Marquee Tool i Single Column Marquee Tool. Kao što ime kaže Single Row Marquee Tool nam omogućava da selektujemo horizontalnu liniju debljine 1 piksel a Single Column Marquee Tool vertikalnu. Držeći taster Shift označavajte svaku liniju koju smo odvojili pomoću lenjira, ako ne držimo taster Shift svaki sledeći klik će poništiti prethodnu selekciju. Nakon toga promenom alata na Single Column Marquee Tool označimo sve vertikalne linije na isti način kao horizontalne.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

Korak 3:

Iz menija Edit biramo Fill > Color kao boju izaberemo crnu i potvrdimo. Time smo dobili našu mrežu, ostalo je samo da deselektujemo označenu mrežu Ctrl + D (Win) / Command + D (Mac). Možemo i ukloniti pomoćne linije iz menija View > Clear Guides.

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Otvorite sliku koje želite da koristite za tutorijal. Selektujte celu sliku Ctrl + A (Win) / Command + A (Mac) i iskopirajte u dokumentu sa mrežom. Postavite sloj sa slikom ispod sloja sa mrežom pomoću Ctrl+left bracket ( [ ) (Win) / Command+left bracket ( [ ) (Mac) ili Ctrl+left bracket ( ] ) (Win) / Command+left bracket ( ] ) (Mac) u zavisnosti od pozicije sloja.

Korak 5:

Selektujemo sloj Grid i pomoću Magic Wand Tool – a i klikom na kvadratiće koje ne želimo da imamo t.j koji su nebitni za sliku. Držanjem tastera Ctrl (Win) / Command (Mac) i iz palete slojeva klikom na New Layer dobićemo novi sloj ispod postojećeg (ispod sloja Grid) bez Ctrl (Win) / Command (Mac) sloj bi bio dodat iznad. Nakon toga selektujemo novonastali sloj Layer 2 i iz menija Edit > Fill izaberemo belu boju i popunimo selektovane kvadratiće.

   border=

(izgled nakon petog koraka)

Korak 6:

Selektujemo sloj Grid, pomoću Magic Wand Tool selektujemo nekoliko kvadratića, ako napravite grešku ili želite da poništite selekciju držeći taster alt i klikom na taj kvadratić poništićete selekciju samo za njega. Izaberite sloj sa slikom Layer 1. Kliknite na Create a new fill ili Adjustment Layer u paleti slojeva nakon toga iz padajućeg menija izaberite Hue/Saturation, prvo štiklirajte opciju Colorize, Hue 0, Saturation na 55, Lightness 0. Nakon toga odaberite Blend Mode: Color za novonastali sloj Hue/Saturation 1.

   border=

(izgled nakon šestog koraka)

Korak 7:

Ponovljajte korak 6 s tim što ćete menjati boju tj menjaćete vrednosti za Hue i Saturation i tako popuniti preostale kvadratiće, neke možete ostaviti kakvi jesu radi efekta.

   border=

(izgled nakon sedmog koraka)

Korak 8:

Selektujte sloj Grid i iz palete slojeva izaberite Lock Transparent Pixels. Nakod toga iz menija Edit > Fill biramo belu boju i potvrdimo sa ok.

   border=

(izgled nakon osmog koraka)

Korak 9:

Na kraju želimo dodati deblji okvir kvadratićima kako bi bili izraženiji. Selektujemo Grid sloj i klikom na ikonicu Layer Styles biramo Stroke i postavljamo sledeće parametre: Size: 2, Position: Outside, Blend Mode: Normal, Opacity: 100, Fill Type: Color, Color biramo belu. Klikom na ok potvrđujemo parametre.

   border=

(završni rad)

2090-photosop-efekat-sareni-kvadratici