Photoshop – električna slova

KORAK 1:

Otvorite novi dokument i izaberite crnu boju (foreground) te napišite nešto (u ovom primeru ja koristim font Haettenschweiler).

KORAK 2:

Pritisnite ЦТRL i kliknite na ikonu sloja teksta u paleti slojeva kako biste selektovali tekst. Sakrijte sloj teksta klikom ikone oka u prvom redu pored sloja teksta. Sada kliknite na sloj pozadine.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

KORAK 3:

Dok je selekcija još aktivna u meniju Edit odaberite Stroke. Pod width (širina) upišite 9px, a kao location (položaj) izaberite outside (izvan). Kliknite OK kako bi dodali ivicu slovima. Pritisnite ЦТRL+D kako bi deselektovali selekciju.

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

KORAK 4:

U meniju Filter, pod Blur odaberite Gussian Blur i u dijaloškom okviru upišite 6px. Kliknite ok kako biste zamutili slova.

   border=

(izgled nakon četvrtog koraka)

KORAK 5:

Sada u meniju Filter, pod Render odaberite Difference Clouds. Nakon toga u meniju Image odaberite Adjustments pa Invert. Slova već poprimaju efekt struje.

   border=

(izgled nakon petog koraka)

KORAK 5:

Pritiskom ЦТRL+U otvorite dijaloški okvir Hue/Staturation. Potvrdite okvir Colorize i pod Hue upišite 220, Saturation 25, Lightness 0 kako bi dobili ton plave boje. Naravno možete eksperimentisati i dobiti drugu nijansu plave boje.

   border=

(izgled nakon šestog koraka)

2057-photoshop-elektricna-slova