Photoshop – Skica vaše slike

Korak 1:

Otorite vašu sliku pomoću File > Open. Potrebno je kopirati Background sloj

pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac). Selektujemo novonastali sloj (Layer 1) i iz menija Image > Adjustments biramo Desaturate. Napravimo kopiju Layera 1 pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac).

   border=

(izlged nakon prvog koraka)

Korak 2:

Selektujemo sloj Layer 1 copy i iz menija Image > Adjustments biramo Invert. Promenimo Blend Mode vrednost na Color Dodge. Vaša slika će izgledati kao da ste je ispunili belom bojom. Nakon toga iz menija Filter > Blur biramo Gaussian Blur. U novonastalom prozoru biramo vrednost za Radius, mojoj slici odgovarao je Radius 11, možete eksperimentisati i utvrditi koja vrednost vama odgovara.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

Korak 3:

Držeći taster Alt (Win) / Option (Mac) kliknite na meni Layer > Merge Visible. Obično ova komanda spaja sve vidljive slojeve u jedan, ali pošto držimo taster Alt (Win) / Option (Mac) dobijamo mogućnost da slojevi budu nepromenjeni a da nam Merge Visible spoji sve njih u jedan novi sloj. Ovom novokreiranom sloju postavljamo Blend Mode na Multiply i Opacity na 50%.

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Kopirajte Background layer pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac), i novokreirani sloj postavite iznad svih pomoću prečice Shift+Ctrl+] (Win) / Shift+Command+] (Mac). Promeniti Blend Mode na Color i Opacity na 60%, na novonastali sloj.

   border=

(izgled završnog rada)

p

2060-photoshop-skica-vase-slike