Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Uvod u internet bankarstvo

Elektronsko ili internet bankarstvo definiše skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije. Ono se razvilo zbog različitih pogodnosti i prednosti kojima se povećava efikasnost i efektivnost poslovanja banaka. To je brz, efikasan i pouzdan sistem koji omogućava da se lako pristupi banci nezavisno od vremena rada banke tj 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Na ovaj način mogu se obavljati finansijske transakcije, imati uvid u stanje i dnevne promene na računu, preuzimati izvod od prethodnog dana, imati uvid u arhivske izvode, vršiti import i export izvoda u XML, XLS i TXT formatu. Da bi klijent obavljao platni promet elektronskim putem treba da poseduje računar odgovarajućih tehničkih karakteristika i naravno da ima mogućnost izlaza na Internet.Razvojem prvih računara razvija se i vizija o umrežavanju, i time počinje istorija interneta.

Опширније...

Razvoj elektronskog poslovanja i sigurnosti na Internetu

Početkom 60-ih godina 20. veka američki naučnici predvideli su međusobno spojen veći broj računara pomoću kojih će svako moći pristupiti podacima i programima sa bilo kog mesta. Sve je krenulo od ARPANET(engl. Advanced Research Project Agency Network) i e-mail sistema, koji su osmišljeni 1969. ARPANET je projekat koji je prvobitno spajao četiri velike univerzitetske mreže na jugozapadu SAD-a, a posle se proširio po celom SAD-u. Na slici vidimo da je ARPANET započet na jugozapadu SAD-a, a posle se proširio kroz ceo SAD-e plus su počele da se priključuju manje mreže(ne samo sa univerzitetske).

Опширније...

Optimizujte veb slike prema pretraživačkim mašinama

Ryan Boudreaux izlaže oprobane tehnike za optimizovanje grafičkih elemenata vaših veb sajtova da biste dobili najbolju pažnju pretraživača. Većina akcionara organizacija i ljudi koji se bave marketingom uvek želi što optimalniju izloženost sa svojih veb sajtova, pa uvek posmatra izveštaje o saobraćaju na veb sajtu u nadi da broj pristupa stranici, trajanje poseta stranici i ostala merenja pokazuju poboljšanje i porast. Tipično dobro organizovano SEO (Search Engine Optimization) optimizovanje prema pretraživačkim mašinama može naizgled da ispunjava planove, ali jedna od stvari koje se najčešće zanemaruju prilikom optimizovanja veb sajtova je grafički deo – koji se sastoji od slika, zaštitnih znakova, ikona, dugmadi i grafike. U ovom članku daje se pregled oprobanih tehnika za SEO optimizaciju slika, uključujući tipove metapodataka, konvencije imenovanja za fajlove slika, ključne reči, alt oznake slika i opise slika.

Опширније...

Kako razrešiti pitanja performansi i vremena odgovora veb sajta

Ako na vašim veb sajtovima imate probleme performansi i loše vreme odgovora, primenite sledeći postupak da biste razrešili ta pitanja i usrećili svoje korisnike. Probleme koji obično dovode do sporih odgovora i smanjenja performansi na veb sajtu mogu da vam otkriju alatke kao što su Google Developers Chrome DevTools, Web Page Analyzer – 0.98 i Pingdom Website Speed Test. Pošto dijagnostičke alatke uoče probleme, treba da znate kako da ih razrešite. U ovom članku, navodim uobičajene resurse, objekte, elemente, fajlove i druge probleme koji dovode do loših performansi veb sajtova ili do lošeg vremena odgovora, a zatim opisujem kako da ih eliminišete ili bar da umanjite njihov uticaj.

Опширније...

Istorijski razvoj interneta i računarskih mreža

Internet je infrastruktura koja povezuje računare putem telekomunikacija. Nastao je 1969. Godine kada je pseudo-nazavisna Agencija za napredne istraživačke projekte (Advanced Research Projects Agency – ARPA) koje je osnaovala američka vlada pri Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Država u cilju razvoja strateških komunikacija, finansirala malu grupu računarskih programera i elektronskih inženjera da redizajniraju način na koji računari funkcionišu.

Опширније...

Šta je SEO? (V deo)

Prekršaji i kazne u mašini za pretraživanje

Do sada smo razmatrali pozitivne signale u Tabeli periodnog sistema faktora SEO optimizacije. Ali postoje i neki negativni faktori koje treba izbeći.

Ne plašite se. Veoma mali broj ljudi koji veruju da su prevarili mašinu za pretraživanje je to stvarno postigao. Teško je slučajno prevariti, a mašine za pretraživanje proveravaju različite signale pre nego što odluče da li neko zaslužuje oštru kaznu.

Pošto je to rečeno, hajde da vidimo šta je to što ne treba raditi!

Опширније...