Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Histogram u rasterskoj grafici

 

Šta je histogram?

U statistici, histogram je grafički prikaz tabeliranih frekvencija. Histogram je grafička verzija tabele koja pokazuje koja proporcija slučajeva pripada svakoj od više ili većem broju specificiranih kategorija. Kategorije se obično specificiraju kao nepreklapajući intervali neke promenljive. Kategorije (stupci; trake) moraju biti susedni.

Опширније...

Filtriranje slike

Filtriranje slike omogućava da se primene različiti efekti na digitalne fotografije. Ovde će biti opisano filtriranje slika koje koristi 2D filtre slične onima koji su sastavni deo komercijalnih paketa za obradu slike.

Опширније...

DVB-H: Mobilna Digitalna Televizija na dohvat ruke

Digital Video Broadcasting - Handheld je standard za difuzno emitovanje digitalnog video signala na prenosne uređaje. Pojam difuzija (broadcasting) znači da se isti signal emituje svim korisnicima u oblasti dometa predajnika bez obzira da li iko prati program. DVB-H se zasniva na DVB-T (DVB-Terrestrial, zemaljski) standardu za zemaljsku digitalnu televiziju, ali je prilagođen za emitovanje signala na prenosne uređaje. Razvijen je od strane Međunarodnog DVB (Digital Video Broadcasting) Projekta i objavljen od strane Evropskog Instituta za Telekomunikacione Standarde, ETSI.

Опширније...

Detekcija ivica u slici

Detekcija ivica (rubova) jedan je od osnovnih problema u digitalnoj obradi slike, ali i jedna od najkorisnijih i najčešće korišćenih operacija na slici. Ivice su područja slike sa velikim razlikama u intenzitetu tačaka, i predstavljaju granice objekata. To se može iskoristiti za prepoznavanje objekata, detekciju položaja objekta u slici i detekciju orijentacije objekta.

Опширније...