Google predstavila novi softver za „pametni odgovor“

Softver za „pametni odgovor“ ( Smart Reply) je unapređen i zasniva se na mašinskom učenju i dostupan je milijardi korisnika na operativnim sistemima android i iOS. U prethodnoj verziji, opcija „pametni odgovor“ nudila je tri mogućnosti i bila je dostupna samo korisnicima aplikacije Google Inbox. Nova verzija opcije „pametni odgovor“ povećava procenat korisnih predloga i algoritamski je mnogo efikasnija od prethodne i zbog toga je moguće koristi je za Gmail. Tim je glavnu inspiraciju pronašao u ljudskom razumevanju jezika i koncepata koji se zasniva na hijerarhijskom modelu jezika. Novi pristup koristi „hijerarhije modula, od kojih svaki može da nauči, zapamti i prepozna sekvencijalni uzorak“.

4357-xa-google-xa-predstavila-novi-softver-za-pametni-odgovor