Jednostavno rešenje za unapređenu e-trgovinu

Sa današnjim naprednim hardverom i softverom za brži rad na Webu , većina veb sajtova je u stanju da proizvede dinamički sadržaj na izvornom serveru za tek sekundu, dve. Plus, pretežan udeo širokopojasnih konekcija je za veb stranice prosečne veličine sveo kašnjenje u poslednjem odsečku na koju desetinu sekunde. Mreže – kašnjenja na nivou magistrale takođe mogu da se mere desetim delovima sekunde или manje, čak i u međunarodnom prenosu. Dakle, zbog čega je obično potrebno tri do deset sekundi, pa i više, da se krajnjem korisniku vrati odgovor?

Internet nije projektovan za brzu isporuku aplikacija sa oblaka. A tehnologije projektovane za unapređenje performansi Interneta – uključujući keširanje, isporuku sadržaja i pametno rutiranje – ne rešavaju na adekvatan način zahteve za performansama dinamičkih veb aplikacija.

Platforma CDNetworks Dynamic Web Acceleration se sastoji od globalne mreže sa dve vrste klastera specijalizovanih servera: EDGES kroz koje korisnici pristupaju mreži i SHIELDS , kroz koje se klijentske aplikacije daju na raspolaganje krajnjim korisnicima. Globalno DNS preusmeravanje i preslikavanje IP adresa u sistemu CDNetworks transparentno usmerava korisnike na  klijentske aplikacije optimizovane pomoću Dynamic Web Acceleration servisa.

Izvor: NETWORKWORLD

2380-jednostavno-resenje-za-unapredjenu-e-trgovinu