Jutjub blokira nastavnike istorije

Servis za deljenje video sadržaja, zbog svoje nove politike u vezi sa govorom mržnje, blokirao je nastavnike koji pokušavaju da obrazuju svoje učenike koristeći arhivske snimke o Hitleru. Servis je zabranio pristup nekim nastavnicima istorije u Britaniji jer su na platformu postavljali arhivski materijal u vezi sa Adolfom Hitlerom, i naveo da je to uradio jer nastavnici nisu poštovali nove smernice kojima se zabranjuje promocija govora mržnje. Servis za deljenje video sadržaja objavio je u sredu da će ukloniti sav materijal sa svoje platforme koji veliča naciste, a sve u pokušaju da spreči radikalizaciju svojih korisnika. Međutim, u tom procesu je izbrisao sve video sadržaje koje su nastavnici postavili da bi buduće generacije upoznali sa opasnostima koje donosi fašizam.

Skot Alsop, koji već dugo ima svoj sajt za obnavljanje gradiva iz istorije, radi kao nastavnik u internacionalnoj školi u Rumuniji. Na svom kanalu je prikazivao stotine istorijskih video isečaka koji su obrađivali teme od normanskog osvajanja da Hladnog rata, ali svi su obrisani jer su se kosili sa novim pravilima koja zabranjuju govor mržnje. „Izuzetno je važno da Jutjub što pre popravi štetu koju je napravio zbog neprimerenog i neselektivne primene pravila“, rekao je Alsop. „Zabranjen je pristup važnom materijalu dok su drugi kanali označeni kao promoteri govora mržnje, što uopšte nije tačno.“

Dok su se prethodne generacije učenika oslanjale na stare dokumentarne filmove na video trakama koje su nastavnici prikazivali na televizorima, sadašnje koriste Jutjub da bi se upoznale sa nedoteranim sadržajem o nacistima i čuvenim Hitlerovim govorom. Servis, inače u vlasništvu kompanije „Gugl“, poslao je Alsopu automatski sastavljenu poruku elektronske pošte u kojoj se kaže da je njegov kanal blokiran jer je postavljao „sadržaj koji promoviše mržnju u nasilje protiv članova zaštićene grupe“. Većina video odlomaka preuzeta je iz starih dokumentarnih filmova koje je napravila britanska državna televizija, BBC, do kojih nije lako doći. Uz to, tu se nalazio i legendarni snimak Hitlerovog govora kad je postavljen za kancelara, kao i kolekcija kratkih govora Jozefa Gebelsa o propagandi.

Ričard Džouns je još jedan nastavnik istorije iz Britanije koji je žrtva nesuvisle primene novih pravila. Rekao je da Jutjub nije uzeo u obzir obim materijala koji se koristi pri izučavanju Drugog svetskog rata. „Izučavanje savremenog sveta, a posebno Hitler, zauzimaju veliki deo u planu i programu istorije u Britaniji poslednjih 25 godina“, rekao je, objašnjavajući da mu je pristup platformi bio zabranjen jer je na svoj kanal postavljao isečke iz starih dokumentaraca koji obrađuju razvoj nacizma. Neki od tih isečaka sada imaju natpis koji obaveštava korisnike da je sadržaj uvredljiv, dok su ostali potpuno uklonjeni. Rekao je da se žalio Jutjubu zbog uklanjanja arhivskih nacističkih snimaka koji su preuzeti sa brojnih televizijskih kanala i navodi da je postupak servisa svojevrsni „oblik poricanja postojanja holokausta“.

Alsop je ponovo otvorio nalog u četvrtak posle podnošenja žalbe, ali kaže da su mu se javljali mnogi nastavnici istorije čiji su nalozi takođe bili blokirani zbog promovisanja govora mržnje. Korisnici koji ne budu brzo reagovali i uložili žalbe Jutjubu mogli bi zauvek da ostanu bez svog materijala.
Oba pomenuta nastavnika istorije kažu da odobravaju ono što servis pokušava da postigne jer ponekad, kako sami kažu, ljudi danas smatraju da je arhivski materijal o fašistima koji postave na Jutjub krajnje desničarski orijentisan.

S druge strane, Ričard Džouns kaže da neonacisti kroz komentare vrlo često zloupotrebljavaju njegove filmove, ali isto tako navodi da je postupak servisa potpuno neselektivan. Alsop je rekao da bi Jutjub trebalo da uzme u obzir obrazovni kontekst umesto što se oslanja samo na automatizovane procese. „U potpunosti podržavam pokušaje Jutjuba da obuzda govor mržnje, ali istovremeno osećam da ućutkivanje ljudi koji žele da podučavaju o opasnostima koje govor mržnje donosi može biti kontraproduktivno za cilj koji je servis postavio.

Portparol Jutjuba je rekao da kompanija koristi kombinaciju tehnologije i ljudi da bi kontrolisala primenu novopostavljenih smernica i ističe da bi pojedinci trebalo da obezbede kontekst za postavljene isečke i označe da se koriste u obrazovne svrhe, a ne samo da postave sirov materijal. Kompanija je rekla da su materijali oba nastavnika ponovo postavljeni pošto su uložili žalbu.

5393-jutjub-blokira-nastavnike-istorije