Kako da carinicima na američkoj granici onemogućite pretraživanje podataka

Tokom protekle dve godine, carinska služba na američkoj granici pretražuje sve veći broj podataka na mobilnim telefonima i prenosivim računarima putnika koji prelaze američku granicu. Zakonodavna vlast u Sjedinjenim Državama je podržala nesprovođenje Četvrtog amandmana Ustava u slučajevima prelaska granice i tako dozvolila pretresanje elektronskih uređaja bez sudskog naloga. Iako je u aprilu ove godine jedna grupa zakonodavaca predstavila predlog zakona prema kome se elektronski uređaji američkih građana mogu pretresati samo uz određeni sudski nalog, zakon je i dalje u proceduri. Ipak, tokom protekle dve godine, iako je pregledanje elektronskih uređaja povećano, utvrđeno je da carinski službenici uspeju da pregledaju tek jedan procenat svih putnika koji prelaze američku granicu.

Stručnjaci koji se bave informacionim tehnologijama dali su nekoliko saveta onima koji ne bi želeli da svoje podatke podele sa službenicima carinske uprave. Najbolji metod bi bio brisanje svih podataka iz elektronskih uređaja или još bolje uklanjanje bar osetljivih podataka iz mobilnih telefona или prenosivih računara koje možete sačuvati u skladištu na mreži или ne nekom drugom uređaju koji nećete poneti sa sobom. 

Ako ne želite da vam proveravaju poruke elektronske pošte, razmotrite mogućnost uklanjanja aplikacije iz mobilnog telefona. Možete elektronski uređaj isključiti dok prelazite granicu, a ako ostane uključen, odjavite se sa svih aplikacija koje sadrže osetljive podatke. Ako odbijete da otključate mobilni telefon или prenosivi računar, suočićete se sa posledicama koje vam mogu pokvariti putovanje. Ako niste građanin Amerike, biće vam onemogućen ulazak u zemlju, a ako jeste, mogu vam oduzeti uređaj, ali ne mogu vas sprečiti da pređete granicu i uđete u Sjedinjene Države.

Postoji i još jedna mogućnost, a to je šifrovanje osetljivih podataka, ali to može izazvati još veću sumnjičavost carinskih službenika. Konačno, najbolje bi bilo osetljive podatke uskladištiti na mreži или na nekom drugom uređaju.

4329-kako-da-carinicima-na-americkoj-granici-onemogucite-pretrazivanje-podataka