Kineski zakoni o zaštiti protiv sajber napada

Ovih dana na snagu stupaju strogi kineski zakoni o zaštiti protiv sajber napada i potencijalno mogu ugroziti poslovanje inostranih kompanija. Zakoni omogućavaju kineskoj centralnoj vladi bolji uvid u procedure internet kompanija koje posluju u Kini. U novembru prošle godine raspravljalo se o predlogu ovih zakona koji na sledeći način regulišu poslovanje na internetu: Zakoni zahtevaju da kompanije za prenos poruka i druge internet kompanije traže od korisnika da se prijave za uslugu punim i pravim imenom i prezimenom i da obezbede ostale lične podatke, kao i da cenzurišu nepodesne sadržaje. Vlada smatra da će prijavljivanje pod pravim imenom i prezimenom onemogućiti anonimnost, ali podstaći samocenzuru.

Zakoni ju i neophodnost lokalizovanja podataka što znači da će operatori kritične informacione infrastrukture morati da skladište podatke unutar granica Kine. Prema Međunarodnoj organizaciji za zaštitu ljudskih prava, koja se protivi sprovođenju ovih zakona, zakoni nisu jasno definisali operatore infrastrukture i zbog toga se pod takvu odrednicu mogu svrstati mnoge poslovne kompanije.

Državna novinska agencija u Pekingu zvanično je izjavila da su zakoni usvojeni da bi se što sigurnije odbranili od sajber napada i hakera. S druge strane, njihovo sprovođenje imaće negativne posledice na inostrane kompanije koje se bore da pronađu svoje mesto u najmnogoljudnijoj državi na svetu. Zbog toga su zatražile dodatna objašnjenja i malo dodatnog vremena da bi primenile pravila koja vlada od njih zahteva, ali je kineska regulatorna administracija za sajber prostor pristala samo da pomeri primenu zakona koji kontroliše protok informacija van zemlje.

Prema izveštajima iz novina The New York Times, Kina je opravdano zabrinuta za bezbednost na internetu. Zbog veoma tolerantnih zakona o intelektualnoj svojini i softverskoj pirateriji, nalazi se u neposrednoj opasnosti od napada zlonamernog softvera WannaCry o kome smo ranije pisali. Veruje se, a o tome postoje i podaci, da su informacioni sistemi 30,000 institucija u Kini, među kojima su i mnogi univerziteti, zaraženi. Protivnici ovih zakonskih odredbi tvrde da će osim jačeg obezbeđivanja interneta, novi zakoni još više zatvoriti kineski internet koji je već sada pod čvrstom rukom i kontrolom kineske vlade.

4382-kineski-zakoni-o-zastiti-protiv-sajber-napada