Kompanija Amazon radi na stvaranju prevodilačkih servisa za svoje korisnike

Kompanija Amazon radi na stvaranju ponude koja će omogućiti razvojnim kompanijama da kreiraju aplikacije koristeći Amazon veb servise ( AWS ) za prevođenje sadržaja na nekoliko jezika. Tehnologija mašinskog prevođenja koja će biti korišćena za stvaranje višejezičke verzije proizvoda zasniva se na tehnologiji koju kompanija Amazon koristi u svojim proizvodima. Prevodilački servisi predstavljaju ključnu ponudu kompanije kojom bi nadvladala konkurente kao što su Alphabet i Microsoft i kompanija Google , koja je nedavno razvojnim kompanijama ponudila unapređenu neuronsku tehnologiju prevođenja zasnovanu na internetu. Kompanija Amazon je pre dve godine preuzela razvojnu kompaniju Safaba koja se bavi mašinskim prevođenjem. Od tada su ponuđeni prevodi na nekoliko različitih jezika na veb stranicama uključujući i Amazon.com. Konkurentima je sve teže da drže korak sa Amazon -om, naročito od nedavne saradnje kompanije sa Univerzitetom u Hajdelbergu da bi se podstakao razvoj platformi za mašinsko prevođenje koje bi reagovale i prilagođavale se odgovorima korisnika i ispravljale greške u prevodima.

4431-kompanija-xa-amazon-xa-radi-na-stvaranju-prevodilackih-servisa-za-svoje-korisnike