Kompanija Google plaća kaznu Evropskoj uniji u iznosu od 2,42 milijarde evra

Prema odluci Evropske komisije za zaštitu konkurencije kompanija Google je zloupotrebila svoj dominantni položaj na tržištu pretraživača veba i nezakonito promovisala svoje servise za upoređivanje cena pri kupovini na mreži i zbog toga mora da plati kaznu od 2,42 milijarde evra. To je najveća novčana kazna za narušavanje konkurencije na tržištu koju je Evropska unija odredila bilo kojoj kompaniji. Veća je od kazne koju je kompanija Intel platila 2009. godine (1 milijarda dolara) i dvostruko veća od sume koju je kompanija Google pretpostavila da će morati da plati. Naime, sedmogodišnjom istragom je utvrđeno da kompanija svoje interese stavlja ispred interesa kupaca u Evropi. Komisija je utvrdila da kompanija nezakonito koristi svoj dominantan položaj među pretraživačima veba da bi promovisala svoje servise za kupovinu. Pri tome, kompanija neprestano ugrožava konkurente tako što, koristeći algoritme, njihove rezultate pretrage čini manje uočljivim za potrošače.

Evropska komisija prvenstveno ukazuje na to kako kompanija koristi svoj servis za pretragu da bi promovisala drugi servis pod nazivom „Google Shopping “ koji je ranije bio poznat kao Google Product Search and Froogle .` Evropska komisija dala je kompaniji rok od 90 dana da ispravi „greške“ или će biti dodatno kažnjena u iznosu od 5% od prosečne dnevne prodaje širom sveta koju napravi matična kompanija Alphabet i to dnevno ako ne izmeni rezultate pretraživanja.

Od mnogih reakcija na takvu odluku izdvojićemo jednu koja izgleda otkriva prave razloge pokretanja procesa protiv dominantnog pretraživača veba. Izgleda da pristup Evropske unije problemima zaštite konkurencije na tržištu ima osnovni nedostatak, a to je preduzimanje strogih mera da bi se zaštitila konkurencija, a na štetu potrošača. Čini se da u takvom postupku postoji samo jedna strana koja dobija, a to je blagajna Evropske unije.

Novac koji će kompanija uplatiti na ime kazne, odlazi direktno u budžet Evropske unije i koristiće se za njeno finansiranje i smanjivanje poreza za stanovnike država članica.

4435-kompanija-xa-google-xa-placa-kaznu-evropskoj-uniji-u-iznosu-od-2-42-milijarde-evra