Lažno pismo, navodno PаyPal

Primećeno je pecanje ( phishing ) radi dobijanja poverljivih informacija, navodno da bi se aktivirao vaš PayPal nalog koji će vam se inače ukinuti, jer je rađena reorganizacija. Phishing se najpre prepoznaje tako što vam se servis koji inače koristite ne obraća po vašem imenu i prezimenu (nego, na primer » Dear customer «) i po tome što u tekstu obično postoje gramatičke greške.

Potvrdu svoje sumnje ćete dobiti ako otvorite Svojstva ( Properties ) poruke dobijene elektronskom poštom gde ćete videti adresu sa koje je poruka poslata ( From: paypal <paypal@services.com>). Uporedite je sa redovnim porukama servisa PayPal (From: „PayPal “ <paypal@e.paypal.com>, или From : „service@intl.paypal.com“ <service@intl.paypal.com>). Najbitnija razlika je u tome što lažna poruka nije poslata sa pravog sajta paypal.com.

2415-lazno-pismo-navodno-p-ypal