Manjak tehnoloških stručnjaka uskoro će postati još veći problem

Lideri u oblasti informacionih tehnologija vide manjak stručnjaka talenta kao najveću prepreku za usvajanje dve trećine tehnologija u nastajanju. Takva situacija onemogućava sprovođenje digitalnih transformacija u većini organizacija. Manjak tehnoloških stručnjaka sa kojim se preduzeća suočavaju ne odnosi se samo na programere i visokoobrazovani kadar koji se bavi podacima. Kompanije se bore da pronađu stručnjake širom IT sektora u celini, od računarske infrastrukture do bezbednosti. Prema novom izveštaju kompanije „Gartner”, preduzeća smatraju da je nedostatak kadra najveća prepreka pri usvajanju 64 procenata novih tehnologija. To znači da u većini slučajeva IT lideri koji žele da primene nove alate za poboljšanje poslovnih rezultata predviđaju da će nedostatak odgovarajućih stručnjaka za uvođenje tehnologije u jednom trenutku predstavljati prepreku.

Dobro nam je poznato da su glavne prepreke za primenu nove tehnologije uglavnom troškovi njene implementacije или bezbednosni rizici, međutim, oni sve više ustupaju mesto nedostatku školovanog kadra. Taj problem je posebno naglašen kada je u pitanju usvajanje tehnologija automatizacije. U 75procenata slučajeva IT lideri su kao glavni faktor rizika naveli dostupnost stručnjaka. Okolnosti su slične i u računarskoj infrastrukturi, uslugama platformi, mreži, bezbednosti, digitalnom radnom mestu, skladištu i bazi podataka. Kada se u IT sektoru govori o nedostatku stručnjaka uglavnom se naglasak stavlja na nedostatak programera, što, prema analitičarima u „Gartneru” ukazuje na još širi problem u toj privrednoj grani.

Pogledajmo samo tehnologije koje su povezane sa IT infrastrukturom, umrežavanjem, računarstvom u oblaku или automatizacijom. To čini temelj, osnovu na kojoj programeri grade svoje strukture. Čak i u tim slučajevima postoji nedostatak radnika. Nastanak takvih okolnosti može se delimično pripisati naglom porastu potrebe za radnicima koji mogu da izgrade i podržavaju digitalnu infrastrukturu u poslednjih 18 meseci. Pandemija Kovida-19 primorala je poslovne lidere da radikalno razmisle o starim načinima rada, a u većini slučajeva dovela je do toga da su organizacije pokrenule programe digitalne transformacije. Na primer, kako su zemlje uvodile stroga  pravila zaključavanja, kompanije su morale da pređu na rad na daljinu, što je stvorilo snažnu potrebu za IT infrastrukturom koja bi mogla da podrži potpuno virtuelnu radnu snagu.

Čak i dok pandemija popušta, preduzeća su odlučila da nastave sa ispunjavanjem svojih planova digitalne transformacije. „Gartnerovo” istraživanje pokazuje da je 58 procenata IT lidera odlučilo da poveća или planira da poveća ulaganja u nove tehnologije do kraja 2021. godine. U kontekstu globalne zdravstvene krize uopšte nas ne iznenađuje to da se naglasak stavlja posebno na poboljšanju prilagodljivosti, što je primarni pokretač ulaganja u 63 procenta slučajeva. Ipak, poslovni lideri takođe ulažu u tehnologije računarstva u većem broju oblaka kao i računarstva u hibridnim oblacima kako bi bolje podržali kretanje informacija između fizičkih i virtuelnih lokacija dok njihovi zaposleni usvajaju nove načine rada.

Takva situacija povećava potrebu za bezbednošću infrastrukture, budući da su hibridna radna okruženja posebno sklona sajber-napadima. Između 2020. i 2021. godine, broj bezbednosnih tehnologija u primeni porastao je sa 15 na 84 procenta tehnologija kojima se bavila kompanija „Gartner”. Čak i godinu i po dana nakon početka pandemije, ova kompanija je otkrila da 64 procenta IT lidera i dalje izveštava da su или povećali или planiraju povećanje ulaganja u bezbednosne tehnologije. Takve poslovne transformacije zahtevaju veći broj kvalifikovanog osoblja, a IT lideri shvataju da to osoblje nije dostupno. Dostupnost stručnjaka je primarni faktor rizika. IT lideri uviđaju da prelazak na rad na daljinu koji je počeo prošle godine pogoršava dostupnost obrazovanih radnika.

Da sve bude još gore, veliki porast potražnje za tehnološkim stručnjacima pojavio se onda kada je već postojao manjak obrazovanog kadra. Istraživanje ukazuje da se trend koji smo videli poslednjih nekoliko godina nastavlja. Iako se povećao broj stručnjaka u oblastima računarstva u oblaku i u automatizaciji, vidimo da tu postoji i najveći nedostatak stručnjaka. Brojni su izveštaji koji ističu da radnici ne poseduju osnovne veštine koje su potrebne u digitalnom dobu. Sprovedena istraživanja otkrila su da svaki šesti radnik u Velikoj Britaniji ima niske или nikakve digitalne veštine, a jedno istraživanje je otkrilo da od 2020. godine, zaposleni na daljinu nemaju veštine koje obuhvataju računarstvo u oblaku, sajber-bezbednost i skladištenje podataka u njihovim svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Stručnjaci iz „Gartnera” su pratili i trendove u usvajanju tehnologija u nastajanju i trendove u razvoju znanja i veština poslednjih nekoliko godina. Ova godina im je omogućila uvid u činjenicu da je jaz u veštinama koji su odavno primetili postao još veći, što može da postane skoro nepremostiva prepreka za usvajanje same tehnologije. Zbog toga kompanije ne usvajaju nove tehnologije или je taj proces prilično spor. Stručnjaci u „Gartneru” su otkrili da je od svih tehnologija automatizacije koje su praćene u anketi, samo 20 procenata napredovalo u ciklusu usvajanja od 2020. godine, što se direktno povezuje sa nedostatkom stručnjaka.

Analitičari tvrde da oni koji nisu u mogućnosti da obezbede odgovarajuće stručnjake uskoro neće moći da konkurišu preduzećima koja se brže kreću u tom smeru i primenjuju nove tehnologije koje će im poboljšati poslovne rezultate.
Dakle, IT lideri bi trebalo da formalizuju probleme tako što bi napravili strateške planove za angažovanje stručnjaka i u njima predvideli promene u ponudi i potražnji radne snage kako bi mogli uspešno da upravljaju jazom koji bi se pojavio između znanja koje postoji i onog koje je potrebno. Organizacije koje su uspešnije u usvajanju novih tehnologija odmah popunjavaju upražnjena radna mesta. One imaju plan razvoja i posvećene su unapređenju zaposlenih i angažuju prave ljude da bi dalje napredovale.

Istovremeno je izuzetno važno da se postojeća radna snaga osposobi za nove poduhvate. Govorimo o tehničkim sposobnostima, kao i o učenju, brzini rada i unapređenju saradnje. To će IT timovima razviti sposobnost kontinuiranog razvoja i preuzimanja novih obaveza dok će zaposlenima takođe pružiti priliku da usavrše svoje veštine i pripreme se za buduće poduhvate.

6463-manjak-tehnoloskih-strucnjaka-uskoro-ce-postati-jos-veci-problem