Nedavno istraživanje pokazalo da računarstvo u oblaku ima svetlu budućnost

Računarstvo u oblaku obećava da će programerima izlečiti sve glavobolje. Imamo loše vesti za ljubitelje servera. Jedna od njih je da se napredak i širenje „bezserverskog“ računarstva ne može zaustaviti. Govorimo, u stvari, o slučaju kada upravljanje serverom i planiranje kapaciteta obavlja dobavljač usluga u oblaku. U nedavnoj anketi, polovina rukovodilaca u IT firmama rekla je da već koristi „bezserversku“ arhitekturu, dok 28% namerava da to uradi u sledećih 18 meseci. To je suština nedavne ankete i elektronske knjige koja opisuje vrhunske procedure u „bezserverskoj“ arhitekturi. U anketi je učestvovalo 608 kompanija. One koje su se prebacile na računarstvo u oblaku istakle su da su najveće koristi koje su u tom slučaju dobile su prilagodljivost zajedno sa većom brzinom napredovanja. Među trenutnim korisnicima, prihvatanje računarstva u oblaku se vrlo brzo širi u njihovim kompanijama – 32% je reklo da više od četvrtine programa koji se koriste u njihovim organizacijama koristi „bezservesku“ arhitekturu.

Organizatori ankete su, međutim, utvrdili da na tržištu i dalje postoje zabune u vezi sa tim šta je, a šta nije računarstvo u oblaku. „Bezserversko“ računarstvo i dalje zahteva servere. Kad se govori o takvoj arhitekturi, misli se da korisnik, odnosno, programer, ne mora da se stara, niti da bude svestan postojanja bilo kakve mašine jer je infrastruktura udaljena i apstraktna.

Rukovodioci u IT sektoru koji koriste računarstvo u oblaku, istakli su niz prednosti koje se osećaju u životnom ciklusu razvoja softvera, uključujući mogućnost prilagođavanja (48%), brzinu razvoja (41%) i troškove resursa (40%). To su i glavne prednosti i povoljni uslovi za razvoj računarstva u oblaku i ostvaruju se kad dobavljač usluga preuzme sve potrebne procese povezivanja i infrastrukturnih postupaka i tako omogući programerima da se bave aplikacijama. U suštini, snaga arhitekture se nalazi u skraćivanju vremenskog perioda od razvoja koda do njegovog smeštanja u proizvodnju. Kao da kažete, evo mog koda, pokreni ga, a u ovom slučaju, evo mojih podataka, sačuvajte ih bez bilo kakve infrastrukturne prepreke.

Kad se spomene računarstvo u oblaku, prvi dobavljač koga se ljudi sete je Amazon Web Servis, koji je preuzeo vodeću ulogu kad je u pitanju poverenje i stručnost. Prema mišljenju IT kompanija najbolja rešenja nude AWS Lambda (71%), Amazon CloudWatch (61%) i Azure Functions ( 43%).  Ipak, kao što je slučaj sa svakom naprednom tehnologijom koja transformiše procese i infrastrukturu, i ovde su se pojavili izvesni problemi. Poteškoće sa kojima se kompanije susreću u računarstvu u oblaku obuhvataju prenosivost (29%), kontrolu (27%) i izvršavanje programa (24%). Kao i u bilo kojoj situaciji kad ključnu ulogu dodelite nekom spoljnom dobavljaču koji ima mnogo drugih klijenata, dolazi do izvesnog gubitka kontrole или odziva.

Dobavljači usluga računarstva u oblaku tipično će oboriti brzinu izvršavanja okruženja koja se ne koriste često. To znači da će vam ograničiti ukupnu količinu dostupnih resursa, što dovodi do usporenja i potencijalno smanjuje brzinu izvršavanja. Nadzor, ispravljanje grešaka i bezbednost takođe mogu biti vrlo nepouzdani kod dobavljača usluga računarstva u oblaku zbog toga što se sve obavlja u javnom oblaku kome ne možete pristupiti, niti ga možete kontrolisati.

5146-nedavno-istrazivanje-pokazalo-da-racunarstvo-u-oblaku-ima-svetlu-buducnost