Nekoliko saveta za optimizovanje Windows-а 8.1

Upravo ste instalirali или ažurirali Windows 8.1, или ste kupili nov uređaj sa ovim operativnim sistemom. Ovde dajemo nekoliko preporuka kako da učinite Windows 8.1 efikasnijim.

Prijavljujte se pomoću Microsoft -ovih adresa e-pošte 

Ako već imate Microsoftov nalog za e-poštu (tu spadaju i Hotmail или Outlook.com) , možete da se prijavite u Windows 8.1 sa njim. To je praktično jer će parametri vaših preferencija biti sačuvani u SkyDrive, Microsoft -ovom servisu za skladištenje u oblaku. Zato, kad se sa tim vašim nalogom za e-poštu prijavite na neki drugi uređaj sa Windows -om 8.1, vaše preferencije biće prenete i na taj sistem. Možete takođe da dodajete i uklanjate druge Microsoft -ove naloge za e-poštu koje ćete koristiti za prijavljivanje ako pređete na Settings na liniji Charms, Change PC settings, Accounts i Other accounts .

Prilagodite parametre sinhronizacije

Ako za prijavljivanje koristite Microsoft -ov nalog za e-poštu, vaši parametri za Windows 8.1 se sinhronizuju sa SkyDrive . A možete da uključujete i isključujete koje konkretne stvari treba da se sinhronizuju (izgled Windowsa 8.1, instalirane aplikacije i preferencije za Internet Explorer ). Pređite na Settings na liniji Charms, Change PC settings, SkyDrive , i Sync settings .

Uklonite (sklonite или deinstalirajte) iz ekrana Start aplikacije koje ne koristite

Suština je da se smanji gužva na ekranu Start i zadržite samo one aplikacije koje najčešće koristite – idealno bi bilo da svedete njihov broj tako da sve stanu na jedan ekran Start da ne biste morali da ga pomerate na desno da biste ih sve videli. Isključite funkciju live time svake aplikacije za koju vam nisu potrebne ažurirane informacije u realnom vremenu; na mobilnom uređaju Windows 8.1 ova funkcija može da troši veliku količinu mobilnih Internet podataka a takođe troši i bateriju.

Podesite svoju najomiljenuju aplikaciju da se pokreće čim na ekranu Start pritisnete Enter .

Kad god se prebacite na ekran Start , aplikacija koja se nalazi na vrhu prve kolone pokreće se pritiskom na taster Enter . Zato predlažemo da na to mesto postavite aplikaciju koju najčešće koristite, da biste mogli brzo da je pokrenete sa tastature. Ali ako na svom uređaju Windows 8.1 retko или nikako ne koristite aplikacije, predlažemo da na to mesto stavite poziv radne površine. Tako da ako greškom pritisnete Enter kada se nalazite na ekranu Start , preći ćete na radnu površinu umesto da pokrenete neku Windows 8.1 aplikaciju koja se nalazi na tom mestu.

Uklonite nepotrebne aplikacije iz zaključanog ekrana

Aplikacije mogu da se podese tako da se izvršavaju u pozadini čak i kada je ekran Windows -a 8.1 zaključan. One nastavljaju da prikazuju obaveštenja na zaključanom ekranu, a to može da bude korisno za neke aplikacije kao što je Skype, Twitter , или podrazumevana aplikacija za vremenske prilike Windows -a 8.1. Međutim, trebalo bi očistiti zaključani ekran od aplikacija koje vam tamo nisu potrebne, da biste štedeli sistemske resurse kao što je trajanje baterije. Pređite na Settings na liniji Charms, Change PC settings, PC and devices , pa na Lock screen . U zaključani ekran moguće je dodati najviše sedam aplikacija.

Podesite dugme Start u Windows -u 8.1 da radi (slično) kao klasičan meni Start .

U okruženju radne površine pritisnite desnim tasterom miša neko prazno mesto na liniji poslova, zatim izaberite Properties , karticu Navigation , pa potvrdite opciju “ Show the Apps view automatically when I go to Start ” i opširniju “ List desktop apps first in the Apps view when it’s sorted by category ”. Kada budete pritiskali dugme Start, Windows 8.1 će preskočiti ekran Start i umesto njega preći će direktno na ekran koji prikazuje sve Windows 8.1 aplikacije i tradicionalne Windows aplikacije koje su instalirane na vašem uređaju. Aplikacije radne površine biće prve na spisku.

Uključite lako rezervno kopiranje ličnih fajlova

Kada aktivirate funkciju File History , vašim fajlovima u vašim ličnim direktorijumima ( Documents, Desktop, Mysic, Pictures, Videos ) automatski će se praviti rezervne kopije. Da biste pristupili alatki File History , pređite na Settings na liniji Charms, Change PC settings, Update and Recovery i File History . Kada prvi put priključite neki eksterni uređaj za skladištenje, svi fajlovi u vašim ličnim direktorijumima će se kopirati na njega ispod direktorijuma po imenu File History . Što god se bude menjalo u tim fajlovima (kao što je brisanje, menjanje imena, или ažuriranje) biće reflektovano na ovom eksternom uređaju kada ga priključite na svoj Windows 8.1 uređaj.

2390-8-saveta-za-optimizovanje-windows-8-1