Platforma YouTube uklonila najveći broj video-sadržaja do sada zahvaljujući veštačkoj inteligenciji

Kompanija se sve više oslanja na automatizovano pregledanje sadržaja od kad je savetovala zaposlene da rade od kuće. Platforma YouTube je izjavila da je do sada uklonila najveći broj video-klipova u drugom kvartalu ove godine jer je koristila veštačku inteligenciju u težnji da pregleda što veći broj video-snimaka. Sve u svemu, automatizovani sistemi su označili i uklonili 10,85 miliona od 11,4 miliona video-zapisa od aprila do juna, kako se navodi u poslednjem izveštaju kompanije. Veštačka inteligencija odigrala je još značajniju ulogu u uklanjanju komentara korisnika. Naime, od 2,1 miliona komentara, 99,2 procenta su sklonili automatizovani sistemi. Kompanija je izjavila da je morala da pribegne takvom metodu i da se više oslanja na veštačku inteligenciju zbog uticaja pandemije COVID A-19. Pri pregledanju sadržaja video-zapisa, kompanija uobičajeno angažuje ljude kojima se u isto vreme pridružuje i mašinsko učenje da bi se uklonio neprimereni sadržaj. Međutim, pošto je svoje radnike poslala kućama zbog pandemije, bila je, kako kaže, primorana da bira između dva nova pristupa. Naime, mogla je da se osloni na smanjeni broj svojih zaposlenih koji su zaduženi za pregledanje sadržaja или da uposli veštačku inteligenciju.

Prednost prvog pristupa se sastoji u tome što bi uklanjanje neprimerenog sadržaja bilo mnogo preciznije, ali u tom slučaju bi svaki zaposleni morao da se suoči sa mnogo većim brojem takvih video-zapisa, dok bi drugi pristup ubrzao uklanjanje neodgovarajućeg sadržaja, ali doveo bi do toga da se i oni sasvim pristojni klipovi sklone. Kompanija se, zbog toga što joj je odgovornost na prvom mestu, priklonila drugoj opciji i iskoristila tehnologiju koja je pomogla u obavljanju zadataka koji su uobičajeno u nadležnosti ljudi. Zbog toga je duplo više video-zapisa sklonjeno sa platforme u poslednjem kvartalu negu u prva tri meseca ove godine. Više od jedne trećine или 33,5 procenata je uklonjeno jer je narušavalo bezbednost dece, dok je 28,3 procenata obeleženo kao nepoželjno, zbunjujuće или lažno. Uz to, uklonjeno je skoro dva miliona kanala, koji su obeleženi na isti način, dakle, kao nepoželjni, zbunjujući или lažni.

Da li je platforma uspela da uspostavi ravnotežu?

Nije svaka vrsta video-zapisa dobila isti tretman. Za posebno osetljiv sadržaj, poput nasilnog ekstremizma i narušavanja bezbednosti dece, platforma se više oslanjala na veštačku inteligenciju, što je dovelo do toga da se ukloni tri puta više sadržaja koji je označen kao nasilni ekstremizam или potencijalno štetan za decu. Ipak, žrtvovanje preciznosti zbog bezbednosti dovelo je do uklanjanja većeg broja video-snimaka koji nisu u suprotnosti sa smernicama platforme. Kompanija kaže da je preduzela nekoliko koraka da bi se takve omaške ubuduće izbegle.

Platforma je prethodno koristila pravilo „tri greške i ispadaš“ za video-snimke koji krše njene smernice. Ipak, pošto je kompanija proširila ulogu automatizacije u primeni svojih pravila i smernica, prestala je sa izdavanjem upozorenja za uklonjeni sadržaj, a da ga prethodno nije pregledao niko od zaposlenih – osim ako nije bila ubeđena da je video prekršio pravila.
Pored toga, kompanija je angažovala veći broj zaposlenih za pregled žalbi zbog uklanjanja sadržaja. Kao što se i moglo očekivati, broj žalbi i zahteva za ponovno postavljanje video-sadržaja bio duplo veći nego u prethodnom kvartalu.

Kompanija tvrdi da se samo „privremeno više oslanja na tehnologiju“, ali pošto će zaposleni verovatno raditi od kuće sve do jula sledeće godine, izgleda da će veštačka inteligencija igrati veliku ulogu u sprovođenju pravila i smernica platforme bar do leta naredne godine.

5930-platforma-xa-xa-youtube-xa-xa-uklonila-najveci-broj-video-sadrzaja-do-sada-zahvaljujuci-vestackoj-inteligenciji