Pronalazač veba Berners-Li stvara novi način korišćenja interneta

Ser Tim Berners-Li je stvorio veb, a sad pokušava da ga spasi tako što će dati prvenstvo poverljivosti podataka. Možemo reći da nam se danas život odvija na internetu. Uzrok takvog stanja možemo tražiti u stavu Tima Bernersa-Lija koji je pri stvaranju veba želeo da ga učini dostupnim svakom i da bude jednostavan za korišćenje da bi svi mogli da dele informacije. Ako se odatle brzo prebacimo dvadeset i osam godina kasnije, odnosno u sadašnjost, vidimo da naše lične podatke uglavnom kontrolišu tri glavne kompanije kao što su „Amazon“, „Fejsbuk“ i „Gugl“. Dosta je bilo. Berners-Li želi da upravljanje našim ličnim podacima vrati u naše ruke.

Berners-Li želi da dođe do tog cilja pomoću novog projekta otvorenog koga koji se naziva „Solid“. Svima se već smučilo što se njihovi lični podaci nalaze u snažnom stisku gigantskih korporacija. Da situacija bude još gora, dok jedan skandal u vezi sa narušavanjem privatnosti i rupama u obezbeđenju podataka prati sledeći – samo da spomenemo poslednjih nekoliko nedelja i kompanije „Epl“, „Fejsbuk“ i „Gugl“ – jasno je da im ne možete verovati da će zaštititi vaše podatke.
Šta bi trebalo preduzeti? Pa, ako se silno potrudite, mogli biste ih zaštititi. Ipak, ma šta da preduzmete, ostaje nerešeni problem, a to je da se vaši podaci nalaze u rukama treće strane kojoj se ne može verovati. Berners-Li koji je zbog nedavnih slučajeva narušavanja privatnosti „bio očajan“, odlučio je da je došlo vreme da se preduzmu ozbiljne mere.

Napisao je: „Oduvek sam verovao da je veb stvoren za sve. Zbog toga se zajedno sa ostalima žestoko borim da ga zaštitim. Promene koje smo uspeli da napravimo stvorile su bolji i mnogo povezaniji svet. Iako smo postigli mnogo dobrog, veb se ipak razvio u sredstvo za stvaranje nejednakosti i podele, za šta najveću krivicu treba pripisati snažnim silama koje ga koriste za svoje potrebe i planove.

Verujem da smo danas stigli do kritične tačke preokreta i da je odlučna promena na bolje moguća i neophodna.
Projekat „Solid“ treba da omogući promenu „sadašnjeg modela u kome korisnici moraju da predaju lične podatke gigantima digitalnih tehnologija u zamenu za percipiranu (doživljenu) vrednost. Kao što smo svi otkrili, to nije bilo u našem najboljem interesu. „Solid“ nam pruža mogućnost da razvijemo veb da bismo ponovo uspostavili ravnotežu tako što će svako od nas dobiti potpunu kontrolu nad podacima, bez obzira na to da li su lični или ne, na revolucionarni način.“
„Solid“ nije radikalni novi program, već predstavlja skup modularnih specifikacija koje se proširuju i nadograđuju na tehnologiju koja se nalazi u osnovi svetske mreže ( HTTP, REST, HTML). One su u potpunosti usklađene sa postojećim vebom. Svaka specifikacija, posmatrana pojedinačno, obezbeđuje dodatno obeležje postojećem sistemu. Međutim, kad se koriste u kombinaciji, omogućavaju neverovatne nove mogućnosti za veb-sajtove i aplikacije.“

Glavna napredna specifikacija projekta određuje veb kao zajednički prostor za pisanje i čitanje u kome se kontrola sa vlasnika usluge interneta prebacuje na korisnike. To znači da možete pisati, čitati i kontrolisati pristup vašim podacima или bilo čemu drugom što ste napisali na vebu. Privatnošću se upravlja korišćenjem specifikacije koja se naziva kontrolna lista pristupa na vebu koja je , u stvari, decentralizovani sistem koji omogućava korisnicima i grupama pristup izvorima gde su korisnici i grupe identifikovani preko HTTP URI- ja. Korisnici se identifikuju pomoću lične karte na vebu. Korisničke grupe se identifikuju pomoću jedinstvenog imena resursa ( URI) klase korisnika. Na taj način, osoba koja se nalazi na nekom sajtu, može biti član grupe na nekom drugom sajtu.

Berners-Li kaže da je projekat „vođen principom osnaživanja ličnosti putem podataka“, što se smatra osnovom za uspeh sledećeg doba interneta. Veruje se da podaci treba da emancipuju i osnaže svakog od nas. Uz pomoć toga, imaćemo više lične kontrole nad podacima i sami ćemo odlučivati kojim aplikacijama ćemo dozvoliti pristup.

Iako se možete već pridružiti projektu, ne možete mnogo učiniti uz pomoć njega, bar za sada.

Danas je projekat tek okvir, a u skoroj budućnosti, Berners-Li veruje da će uspeti da osnaži pojedince, programere i kompanije i pruži im nove smernice kako da osmisle, stvore i pronađu inovativne, pouzdane i korisne aplikacije i servise.

„Solid“ nije tek idealizovani projekat otvorenog koda koji se nada da će promeniti internet. Stručnjaci kažu da je „Solid“ projekat otvorenog koda koji se sreće sa uobičajenim izazovima: nadmeće se za pažnju i nedostaju mu neophodna sredstva da bi ostvario svoje potencijalne mogućnosti. Trebalo bi osnovati kompaniju koja bi obezbedila sredstva, procese i odgovarajuće veštine da bi se cilj ostvario, a to je da „Solid“ postane neodvojivi deo interneta.
Berners-Li je jednom promenio svet. Možda mu to ponovo uspe.

5035-pronalazac-veba-berners-li-stvara-novi-nacin-koriscenja-interneta