Računari još nisu savladali ljudski govor, ali…

Kompanija IBM je na dobrom putu da to promeni. Počela je da komercijalizuje novu tehnologiju koja računarima olakšava razumevanje ljudske komunikacije. Sistemi veštačke inteligencije preuzimaju sve veću ulogu u poslovanju jer su se poboljšale njihove sposobnosti za obradu velikih količina podataka i učenje iz njih. Ipak, nisu uspeli da se izbore sa razumevanjem mnogobrojnih vrsta nijansi koje se pojavljuju u svakodnevnoj komunikaciji među ljudima.  IBM dodaje nove alate u svoj sistem veštačke inteligencije, poznat pod nazivom Votson ( Watson ), koji se može pozabaviti tim problemom i bolje razumeti ljudski jezik. Tehnologija „obrade prirodnih jezika“ razvijena je za istraživački projekat IBM Debater, mašinu veštačke inteligencije koja se prošle godine prvi put takmičila protiv svetski priznatog govornika.

Da bi odbranio svoje stavove u debati, projekat Debater morao je da ima sposobnost da sluša svog protivnika, razume njegov argument i brzo formuliše odgovor, a sve bez pristupa internetu. To je značilo da je računar morao da bude sposoban da identifikuje i shvati smisao kolokvijalizama i idioma – kao i određenih dijalekata или specifičnih termina u industriji. Kompanije će sada moći da koriste IBM -ove alate za obradu prirodnog jezika za efikasnije i brže pregledanje dokumenata i sprovođenje istraživanja, za komunikaciju na terenu i poboljšanje usluge kupcima.

„Sve što se događa u poslovanju temelji se na komunikaciji između zaposlenih, poslovnih partnera, kupaca, a komunikacija ima oblik e-pošte, ćaskanja, teksta, dokumenata“, rekao je Rob Tomas, generalni direktor IBM Data. „Neki od najboljih podataka koje kompanija ima pretvoreni su u kodove na svim tim jezicima, u svim tim komunikacijama.“ Oko 48 procenata glavnih svetskih ulagača tražiće da ove godine uvede sisteme veštačke inteligencije u svoje kompanije, prema istraživanju kompanije Gartner za 2019. godinu. Istraživanje IBM -a sprovedeno u januaru kod 4.500 „donosilaca tehnoloških odluka“ unutar kompanija širom sveta došlo je do sličnih rezultata, odnosno otkrilo je da je 45 procenata kompanija sa više od 1.000 zaposlenih usvojilo veštačku inteligenciju.

Jedno veliko poboljšanje u odnosu na postojeće sisteme veštačke inteligencije je sposobnost sistema da radi „analizu osećaja“ – da sluša šta neko govori или gleda šta je napisao i razume šta zapravo pokušava da prenese i u kom kontekstu.  „U mnogim razgovorima i međusobnim odnosima u, recimo, korisničkoj podršci, koristi se mnogo idioma или termina koji su specifični za industriju“, rekao je Tomas. Kada se ta sposobnost uključi u postojeći alat veštačke inteligencije kompanije IBM pod nazivom Watson Discovery , kompanijama će biti lakše da pretražuju i dobijaju uvid iz skupova dokumenata i druge pisane komunikacije.

Sistem je u stanju da bolje razume centralne teme или važne tačke u dokumentima i svrsta ih u konkretnije kategorije, tako da one postaju korisnije. Takođe može da stvori jezgroviti siže iz ogromnih količina podataka. Alat takođe može da odredi kada se dva dokumenta u osnovi bave istom temom, ali koriste različite reči i izraze.

„Ako Votson prođe kroz milion dokumenata, može da odredi koje su informacije najvažnije, imajući u vidu problem koji se rešava. Ovo bi moglo da bude korisno, na primer, kada kompanija odgovara na zahteve korisnika i treba da ih usmeri na različita mesta da bi se na njih moglo pravilno odgovoriti. Takođe bi advokatska kancelarija mogla da ga koristi za sortiranje dokumenata i donošenje zaključaka o njima radi otkrivanja činjenica u pravnom slučaju – ono što bi advokati obično radili nekoliko dana или nedelja, mašina bi to završila za nekoliko minuta.

Jedan od glavnih problema u oblasti veštačke inteligencije je taj što su u nekim slučajevima takvi sistemi pokazali predrasude prema određenim grupama ljudi, uključujući ljude koji nisu belci. Tomas je naglasio da je poverenje od suštinskog značaja za preduzeća koja koriste veštačku inteligenciju, kao i njihove klijente. Rekao je da IBM ima alat pod nazivom Watson OpenScale koji, između ostalih mogućnosti, može otkriti predrasude i ublažiti ih u alatima veštačke inteligencije u tim kompanijama.

I dok sistemi veštačke inteligencije mogu promeniti način rada ljudi, malo je verovatno da negiraju potrebu za radnicima. Umesto toga, rekao je Tomas, alati mogu učiniti ljude efikasnijim u njihovom poslu.

5777-racunari-jos-nisu-savladali-ljudski-govor-ali