Ransomware virus

Poslednju godinu je obeležio trend porasta popularnosti Ransomware virusa koji na korisničkom računaru, kada se aktiviraju, šifruju podatke pomoću RSA или AES algoritma sa nekim random ključem, a vlasniku računara traže da uplati određenu sumu kako bi mu vratili, tj. dešifrovali podatke.  DropBox je jedan od odličnih načina zaštite od ovakvih napada, jer osim backupa daje i mogućnost vraćanja prethodne verzije fajla (kada nije bio šifrovan). Međutim problem je ukoliko niste razmišljali o backupu na vreme, pa ne postoji nikakava rezervna kopija. Platiti ucenu u vrednosti od 150-1000 evra ponekad je i prihvatljiva opcija, ali je svakako i rizik da li će vam podaci biti vraćeni. Polako su počeli da se pojavljuju i alati koji služe za nalaženje ključa šifrovanja i dekodiranje podataka bez potrebe za plaćanjem.

3961-xa-ransomware-xa-virus